4(59) 2017 Октябрь-Декабрь


Корчагин Виктор Алексеевичстраница10/12
Дата09.05.2018
Размер1.16 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Корчагин Виктор Алексеевич

Липецкий государственный технический университет

Д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой управления автотранспортом

Адрес: 398600, Россия, г. Липецк, ул. Московская, д. 30

E-mail: kafedrauat@mail.ru
Ляпин Сергей Александрович

Липецкий государственный технический университет

Д-р техн. наук, профессор, декан факультета инженеров транспорта

Адрес: 398600, Россия, г. Липецк, ул. Московская, д. 30

E-mail: lyapin@stu.lipetsk.ru
Клявин Владимир Эрнстович

Липецкий государственный технический университет

Канд. техн. наук, доцент кафедры управленияавтотранспортом

Адрес: 398600, Россия, г. Липецк, ул. Московская, д. 30

E-mail: vllk@list.ru
Ситников Виталий Владимирович

Липецкий государственный технический университет

Адрес: 398600, Россия, г. Липецк, ул. Московская, д. 30

Аспирант кафедры управленияавтотранспортом

E-mail: sitnikov.vitaly@gmail.com

__________________________________________________________________________________________

V.A. KORCHAGIN, S.A. LYAPIN, V.E. KLYAVIN, V.V. SITNIKOV
IMPROVING TRAFFIC SAFETY ON THE BASIS OF SIMULATION OF THE ROAD MAINTENANCE DEPARTMENT
Considering new scientific and methodological approachesof organization of traffic safety, providing for the pooling of the resources of the relevant services in the subsystems preventing the occurrence of accidents and the elimination of the consequences of road accidents. A simulation model (SM) of the road maintenance service (RMS)is created as an element of the subsystem for the elimination of the consequences of an accident. A description of the main elements of the model that show the processes of performing snow removal technological operations and treating the roadway with anti-icing materials is given.It is noted thatstorage mechanisms for knowledge and inference are used in SM, which allows dynamically manage a simulated system, and, thus, more effectively organize the work of RMS and increase level of road safety.

Keywords: systems approach, decision-making, system management, road service, simulation modeling, expert system, traffic accident.
BIBLIOGRAPHY
1. Karelin, V.P. Problemy i osobennosti prinyatiya resheniy pri upravlenii slozhnymi sistemami [Tekst] / V.P. Karelin // Vestnik TIUiE. - 2015. - №2(22). - S.87-93.

2. Rizvanov, D.A. Modeli i metody podderzhki prinyatiya resheniy pri upravlenii slozhnymi sistema-mi v usloviyakh neopredelennosti i resursnykh ogranicheniy [Elektronnyy resurs] / D.A. Rizvanov, N.I. YUsu-pova // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. - 2015. - №2-1. Rezhim dostupa: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21194 (data obrashcheniya: 25.08.2017).

3. Korchagin, V.A. Process modeling in the subsystem of traffic accident consequence liquidation [Text] / V.A. Korchagin and al. // International journal of pharmacy and technology. - 2016. - Vol. 8. - №3. - S. 15262-15270.

4. Korchagin, V.A. Subsystem of Road Accident Consequences Elimination. Methodology of Subsystem Effi-ciency Improvement [Text] / V.A. Korchagin and al. // Transportation Research Procedia. - 2017. - №20. - S. 316-320.

5. Korchagin, V.A. Metodologicheskie osnovy vzaimodeystviya avtotransportnykh sistem s okruzhayushchey sredoy [Tekst] / V.A. Korchagin, S.A. Lyapin // Avtotransportnoe predpriyatie. - 2008.- №6. - S. 35-37.

6. Korchagin, V.A. Povyshenie bezopasnosti dvizheniya avtomobiley na osnove analiza avariynosti i modelirovaniya DTP [Tekst] / V.A. Korchagin i dr. // Fundamental`nye issledovaniya. - 2015. - №6-2 , S. 251-256.

7. Emel`yanov, V.V. Teoreticheskie osnovy i metod postroeniya intellektual`nykh modeley dlya prinyatiya resheniy pri operativnom upravlenii i modelirovanii CIM [Tekst]: avtoref. dis. na soisk. uchen. step. d-ra tekhn. nauk (05.13.07) / Emel`yanov V.V. - M., 1995. - 29 s.

8. Kirilichev, B.V. Modelirovanie sistem [Tekst]: uchebnoe posobie / B.V. Kirilichev. - M.: MGIU, 2009. - 274 s.

9. Emel`yanov, V.V. Teoriya i praktika evolyutsionnogo modelirovaniya [Tekst] / V.V. Emel`yanov, V.V. Kureychik, V.M. Kureychik. - M.: FIZMATLIT, 2003. - 432 s.

10. Rukovodstvo po bor`be s zimney skol`zkost`yu na avtomobil`nykh dorogakh [Tekst]: otraslevoy do-rozhnyy metodicheskiy dokument: utv. rasporyazheniem Mintransa RF 16.06.2003. - M.: GP «Rosdornii», 2003. - 54 s.

11. Tekhnicheskie pravila remonta i soderzhaniya avtomobil`nykh dorog [Tekst]: VSN 24-88: utv. Minav-todorom RSFSR 29.06.1988; Vved. s 01.01.89. - M.: «TRANSPORT», 1989. - 99 s.

12. Dokumentatsiya yazyka RDO - obraztsy [Elektronnyy resurs] / RAO X Sistema imitatsionnogo mode-lirovaniya RDO. Rezhim dostupa: http://raox.ru/docs/reference/pattern.html.

13. Normy vremeni na raboty po zimnemu soderzhaniyu avtomobil`nykh dorog s ispol`zovaniem novoy tekhniki [Tekst]: utv. rasporyazheniem Mintransa RF 08.09.2003; Vved. 08.09.2003. - M.: FGUP «Informavto-dor», 2003. - 52 s.

14. Rekomendatsii po tekhnologii uborki proezzhey chasti gorodskikh dorog s primeneniem sredstv kom-pleksnoy mekhanizatsii [Tekst]: utv. AKH im. Panfilova; Vved. s 01.01.89; aktualizovany 01.10.08. - M.: AKH im. K.D. Pamfilova, 1989. - 31s.

15. Mirnyy, A.N. Sanitarnaya ochistka i uborka naselennykh mest [Tekst]: spravochnik / pod red. A. N. Mirnogo. - M.: Stroyizdat, 1990. - 413 s.

16. Przhibyl, P. Telematika na transporte [Tekst] / P. Przhibyl, M. Svitek; pod red. V.V. Sil`yanova. - M.: MADI, 2003. - 540 s.

17. ZHankaziev, S.V. Nauchnye osnovy i metodologiya formirovaniya intellektual`nykh transportnykh sistem v avtomobil`no-dorozhnykh kompleksakh gorodov i regionov [Tekst]: dis. ... d-ra tekhn. nauk: 05.22.01: za-shchishchena 25.10.12 / ZHankaziev Sultan Vladimirovich. - M., 2012. - 451 s.

18. Merenkov, A.O. Sravnitel`naya kharakteristika otechestvennoy i zarubezhnoy praktik v oblasti soz-daniya edinoy struktury upravleniya natsional`noy intellektual`noy transportnoy sistemoy [Tekst] / A.O. Merenkov // Vestnik universiteta. - 2016. - №3. - S. 211-218.

19. Vasyukhin, M.R. Intellektual`nye transportnye sistemy posledniy shag na puti k avtopilotu [Tekst] / M.R. Vasyukhin, A.A. Korichev, L.YU. Melent`ev // Tekhniko-tekhnologicheskie problemy servisa. - 2010. - №13. - S. 98-101.

20. Kabashkin, I.V. Intellektual`nye transportnye sistemy: integratsiya global`nykh tekhnologiy bu-dushchego [Tekst] / I.V. Kabashkin // Transport Rossiyskoy Federatsii. ZHurnal o nauke, praktike, ekonomike. - 2010. - №2 (27). - S. 34-38


Korchagin Viktor Alekseevich

Lipetsk State Technical University

Address: 398600, Russia, Lipetsk, Moskovskaya str., 30

Doctor of technical sciences, professor

E-mail: kafedrauat@stu.mail.ru
Lyapin Sergei Aleksandrovich

Lipetsk State Technical University

Address: 398600, Russia, Lipetsk, Moskovskayastr., 30

Doctor of technical sciences, professor

E-mail: lyapin@stu.lipetsk.ru
Klyavin Vladimir Ernstovich

Lipetsk State Technical University

Address: 398600, Russia, Lipetsk, Moskovskayastr., 30

Candidate of technical sciences

E-mail: vllk@list.ru
Sitnikov Vitaly Vladimirovich

Lipetsk State Technical University

Address: 398600, Russia, Lipetsk, Moskovskaya str., 30

Postgraduate student

E-mail: mr_sadman@mail.ru

УДК 656.13


Ф.М. МАГОМЕДОВ,И.М. МЕЛИКОВ,Э.С. ГАСАНОВА,Н.Ф. МАГОМЕДОВА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Освещены вопросы организации дорожного движения грузового автотранспорта и существующие проблемы в городской логистической системе, а также приведен комплекс мер, который позволит сократить количественный состав автомобилей, перемещающихся каждый день по городским улицам, обеспечить безопасное их движение и улучшить экологическую ситуацию, что в итоге позволит существенно улучшить дорожную обстановку и эффективность городской транспортной системы.

Ключевые слова:организация дорожного движения, грузовой автотранспорт, городская логистическая система, эффективность транспортной системы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бычков, В.П. Экономика автотранспортного предприятия [Текст] / В.П. Бычков. - ИНФРА-М, 2006. - 384 с.

2. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] / А.В. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин и др. - М: Горячая линия - Телеком, 2006. - 560 с.

3. Зырянов, В.В. Транспортные задачи при реализации проекта «Сити - Логистика» [Текст] / В.В. Зырянов, Н.В. Кочерга // Прогресс транспортных средств и систем - 2005: материалы международной научно-практической конференции. - Ч. 2. - Волгоград: Волг. гос. техн. ун-т. - 2005. - С. 21-22.

4. Allen,J. GoodPracticeGuideonUrbanFreightTransport[Text] / J. Allen, G. Thorne, M. Browne. -BESTUFS, 2007.

5. Блинкин, М.Я. Безопасность дорожного движения. История вопроса, международный опыт, базовые институции [Текст] / М.Я Блинкин, Е.М. Решетникова. - М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 240 с.

6. Корчагин, В.А. Оптимизация процессов грузовых перевозок [Текст] / В.А. Корчагин. - Донецк: СПД Куприянов В.С., 2009.- 234 с.

7. Лебедев, Е.А. Совершенствование технологии управления перевозочным процессом [Текст] / Е.А. Лебедев, Р.А. Князев, М.А. Науменко // М.: ЕСУ. Ежемесячный научный журнал . - 2014. - №4. - Ч. 5. - С. 126-128.

8. Магомедов, Ф.М. Повышение эффективности использования грузового автотранспорта в АПК [Текст] / Ф.М.Магомедов, И.М. Меликов, С.Р. Хабибов, М.А. Арсланов, С.В. Бедоева, З.И. Магомедова // JornalsMedwell:научный журнал прикладных наук. - 2016. - Том 11.- С. 1613-1617.

9. Управление грузовыми потоками в транспортно-логистических системах [Текст] / Л.Б. Миротин, В.А. Гудков, В.В. Зырянов и др.; под ред. Л.Б. Миротина. - М.: Горячая линия-Телеком, 2010.-704 с.

10. Науменко, М.А. Системный подход к оценке эффективности управления в транспортных логистических системах [Текст] / М.А. Науменко // Технология, организация и управление автомобильными перевозками:сборник научных трудов № 3.- Омск: СибАДИ. - 2010. - С. 68-73.

11. Лебедев, Е.А. Повышение эффективности эксплуатации грузового автомобильного транспорта на основе реструктуризации транспортно-логистических систем [Текст]: дис. … д-ра техн. наук. / Е.А. Лебедев.- Орел: ФГБОУ ВПО «ГУ-УНПК», 2012.- 318 с.

12. Науменко, М.А. Оценка эффективности управления логистической системой [Текст] / М.А. Науменко // Технология, организация и управление автомобильными перевозками:сборник научных трудов №5. - Омск: СибАДИ. - 2012. - С. 61-65.

13. Копылова, О.А. Проблемы выбора мест размещения логистических центров [Текст] / О.А. Копылова, А.Н. Рахмангулов // Современные проблемы транспортного комплекса России. - Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова. - 2011. - С. 58-67.

14. Миротин, Л.Б. Логистические подходы в решении транспортного обеспечения в период кризиса [Текст] / Л.Б. Миротин // Материалы Международной МПК 2009. - Ч. 2. - Волгоград: Волг. гос. техн. ун-т. - 2009. - С. 60-65.

15. Лебедев, Е.А. Автомобильный транспорт в логистике [Текст] /Е.А. Лебедев, М.А. Науменко //Материалы 67-й НПК.- Омск. - 2013. - С. 202-206.

16. Коновалова, Т.В. Система оценки эффективности функционирования транспортно-логистического центра [Текст] / Т.В. Коновалова, М.А. Науменко // Транспорт: наука, техника, управление. - М.: Журнал ВИНИТИ. - 2012.- №3. - С. 62-66.

17. Коновалова, Т.В. Логистический подход к оптимизации транспортных сетей [Текст] / Т.В. Коновалова, М.А. Науменко // Строительство-2010: материалы Международной научно-практической конференции. - Ростов-на-Дону. - 2010.- С.85-87.

18. Курганов, В.М. Логистика. Управление автомобильными перевозками: практический опыт [Текст] / В.М. Курганов. - М.: Книжный мир, 2007.- 448 с.

19. Магомедов, Ф.М. Реализация принципов интегрированного подхода в транспортной политике на региональном и местном уровнях [Текст] / Ф.М. Магомедов, И.М. Меликов, Н.Ф. Магомедова // Проблемы развития АПК региона: научно-практический журнал. - 2014. - №1(17). - С. 69-72.

20. Магомедов, Ф.М. Пути улучшения условий движения транспорта в городских условиях [Текст] / Ф.М. Магомедов, И.М Меликов, В.А. Исмаилов // Перспективы развития и безопасность автотранспортного комплекса: материалы IV Международной научно-практической конференции. - Новокузнецк: филиал КузГТУ. - 2014. - С. 139-142.

21. Магомедов, Ф.М. Повышение эффективности управления, системы организации и безопасности движения [Текст] / Ф.М. Магомедов, И.М. Меликов, Н.Ф. Магомедова // Проблемы развития АПК региона:научно-практический журнал. - 2015. - №1(21). - С. 66-71.

22. Магомедов, Ф.М. Методы обследований и прогнозирования интенсивности движения на улицах города [Текст] / Ф.М. Магомедов, И.М. Меликов, Н.Ф. Магомедова и др.// Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию Дагестанского государственного аграрного университета им. М.М. Джамбулатова. - 2017. - С. 273-278.


Магомедов Фахретдин Магомедович

Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова

Адрес: Россия, 367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180

Д-р техн. наук, профессор кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей»

E-mail: fahr-59@yandex.ru
Меликов Иззет Мелукович

Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова

Адрес: Россия, 367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей»

E-mail: izmelikov@yandex.ru
Гасанова Эльнара Саладиновна

Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова

Адрес: Россия, 367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180

Старший преподаватель кафедры иностранных языков

E-mail: elngas@yandex.ru
Магомедова Наиля Фахретдиновна

Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова

Адрес: Россия, 367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180

Старший преподаватель кафедры права и безопасности жизнедеятельности

E-mail: sliv0chka555@mail.ru

__________________________________________________________________________F.M. MAGOMEDOV, I.M. MELIKOV, E.S. GASANOVA, N.F. MAGOMEDOVA
IMPROVEMENT OF THE TRAFFIC MANAGEMENT EFFICIENCY OF THE FREIGHT MOTOR TRANSPORT IN AN URBAN LOGISTIC SYSTEM
The article deals with the questions of traffic management of the freight motor transport and actual problems in an urban logistic system. It has been also presented the set of measures, which will allow to reduce the number of cars daily going on the roads of a city, improve the traffic safety and the environmental situation that will generally change the traffic situation and increase the efficiency of the urban transport system.

Keywords: traffic management, freight motor transport, urban logistic system, efficiency of the transport system.

BIBLIOGRAPHY
1. Bychkov, V.P. Ekonomika avtotransportnogo predpriyatiya [Tekst] / V.P. Bychkov. - INFRA-M, 2006. - 384 s.

2. Gruzovye avtomobil`nye perevozki [Tekst] / A.V. Vel`mozhin, V.A. Gudkov, L.B. Mirotin i dr. - M: Goryachaya liniya - Telekom, 2006. - 560 s.

3. Zyryanov, V.V. Transportnye zadachi pri realizatsii proekta «Siti - Logistika» [Tekst] / V.V. Zyryanov, N.V. Kocherga // Progress transportnykh sredstv i sistem - 2005: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. - CH. 2. - Volgograd: Volg. gos. tekhn. un-t. - 2005. - S. 21-22.

4. Allen, J. Good Practice Guide on Urban Freight Transport [Text] / J. Allen, G. Thorne, M. Browne. - BES-TUFS, 2007.

5. Blinkin, M.YA. Bezopasnost` dorozhnogo dvizheniya. Istoriya voprosa, mezhdunarodnyy opyt, bazovye institutsii [Tekst] / M.Ya Blinkin, E.M. Reshetnikova. - M.: Izdatel`skiy dom Vysshey shkoly ekonomiki, 2013. - 240 s.

6. Korchagin, V.A. Optimizatsiya protsessov gruzovykh perevozok [Tekst] / V.A. Korchagin. - Donetsk: SPD Kupriyanov V.S., 2009. - 234 s.

7. Lebedev, E.A. Sovershenstvovanie tekhnologii upravleniya perevozochnym protsessom [Tekst] / E.A. Lebedev, R.A. Knyazev, M.A. Naumenko // M.: ESU. Ezhemesyachnyy nauchnyy zhurnal . - 2014. - №4 (CH. 5). - S. 126-128.

8. Magomedov, F.M. Povyshenie effektivnosti ispol`zovaniya gruzovogo avtotransporta v APK [Tekst] / F.M. Magomedov, I.M. Melikov, S.R. Habibov, M.A. Arslanov, S.V. Bedoeva, Z.I. Magomedova // JornalsMedwell: nauchnyy zhurnal prikladnykh nauk. - 2016. - Tom 11.- S. 1613-1617.

9. Upravlenie gruzovymi potokami v transportno-logisticheskikh sistemakh [Tekst] / L. B. Mirotin, V. A. Gudkov, V. V. Zyryanov i dr.; pod red. L. B. Mirotina. - M.: Goryachaya liniya-Telekom, 2010. -704 s.

10. Naumenko, M.A. Sistemnyy podkhod k otsenke effektivnosti upravleniya v transportnykh logisti-cheskikh sistemakh [Tekst] / M.A. Naumenko // Tekhnologiya, organizatsiya i upravlenie avtomobil`nymi perevoz-kami: sbornik nauchnykh trudov № 3. - Omsk: SibADI. - 2010. - S. 68-73.

11. Lebedev, E.A. Povyshenie effektivnosti ekspluatatsii gruzovogo avtomobil`nogo transporta na osnove restrukturizatsii transportno-logisticheskikh sistem [Tekst]: dis. … d-ra. tekhn. nauk. / E.A. Lebedev. - Orel: FGBOU VPO «GU-UNPK», 2012. - 318 s.

12. Naumenko, M.A. Otsenka effektivnosti upravleniya logisticheskoy sistemoy [Tekst] / M.A. Nau-menko // Tekhnologiya, organizatsiya i upravlenie avtomobil`nymi perevozkami: sbornik nauchnykh trudov № 5. - Omsk: SibADI, 2012. - S. 61-65.

13. Kopylova, O.A. Problemy vybora mest razmeshcheniya logisticheskikh tsentrov [Tekst] / O.A. Kopylo-va, A.N Rakhmangulov // Sovremennye problemy transportnogo kompleksa Rossii. - Magnitogorsk: MGTU im. G.I. Nosova. - 2011. - S. 58-67.

14. Mirotin, L.B. Logisticheskie podkhody v reshenii transportnogo obespecheniya v period krizisa [Tekst] / L.B. Mirotin // Materialy Mezhdunarodnoy MPK 2009. - CH. 2. - Volgograd: Volg. gos. tekhn. un-t. - 2009. - S. 60-65.

15. Lebedev, E.A. Avtomobil`nyy transport v logistike [Tekst] / E.A. Lebedev, M.A. Naumenko // Ma-terialy 67-y NPK. - Omsk. - 2013. - S. 202-206.

16. Konovalova, T.V. Sistema otsenki effektivnosti funktsionirovaniya transportno-logisticheskogo tsentra [Tekst] / T.V. Konovalova, M.A. Naumenko // Transport: nauka, tekhnika, upravlenie. - M.: ZHurnal VI-NITI. - 2012. - №3. - S. 62-66.

17. Konovalova, T.V. Logisticheskiy podkhod k optimizatsii transportnykh setey [Tekst] / T.V. Konova-lova, M.A. Naumenko // Stroitel`stvo-2010: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. - Rostov-na-Donu. - 2010. - S. 85-87.

18. Kurganov, V.M. Logistika. Upravlenie avtomobil`nymi perevozkami: prakticheskiy opyt [Tekst] / V.M. Kurganov. - M.: Knizhnyy mir, 2007. - 448 s.

19. Magomedov, F.M. Realizatsiya printsipov integrirovannogo podkhoda v transportnoy politike na regional`nom i mestnom urovnyakh [Tekst] / F.M. Magomedov, I.M. Melikov, N.F. Magomedova // Problemy raz-vitiya APK regiona: nauchno-prakticheskiy zhurnal. - 2014. - №1 (17). - S. 69-72.

20. Magomedov, F.M. Puti uluchsheniya usloviy dvizheniya transporta v gorodskikh usloviyakh [Tekst] / F.M. Magomedov, I.M. Melikov, V.A. Ismailov // Perspektivy razvitiya i bezopasnost` avtotransportnogo kompleksa: materialy IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. - Novokuznetsk: filial KuzGTU. - 2014. - S 139-142.

21. Magomedov, F.M. Povyshenie effektivnosti upravleniya, sistemy organizatsii i bezopasnosti dvizheniya [Tekst] / F.M. Magomedov, I.M. Melikov, N.F. Magomedova // Problemy razvitiya APK regiona: na-uchno-prakticheskiy zhurnal. - 2015. - №1(21). - S. 66-71.

22. Magomedov, F.M. Metody obsledovaniy i prognozirovaniya intensivnosti dvizheniya na ulitsakh go-roda [Tekst] / F.M. Magomedov, I.M. Melikov, N.F. Magomedova i dr. // Sbornik nauchnykh trudov Mezhduna-rodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 85-letiyu Dagestanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta im. M.M. Dzhambulatova. - 2017. - S. 273-278.


Magomedov Fakhretdin Magomedovich

Dagestan State Agrarian University named after M.M. Dzhambulatov

Address: Russia, 367032, Republic of Dagestan, Makhachkala, M. Gadzhieva str., 180

Doctor of Technical Sciences, Professor

E-mail:fahr-59@yandex.ru
Melikov Izzet Melukovich

Dagestan State Agrarian University named after M.M. Dzhambulatov

Address: Russia, 367032, the Republic of Dagestan, Makhachkala, M. Gadzhieva str., 180

Candidate of Technical Sciences

E-mail: izmelikov@yandex.ru
Gasanova Elnara Saladinovna

Dagestan State Agrarian University named after M.M. Dzhambulatov

Address: Russia, 367032, the Republic of Dagestan, Makhachkala, M. Gadzhieva str., 180

Senior lector

E-mail:elngas@yandex.ru
Magomedova Nailya Fahretdinovna

Dagestan State Agrarian University named after M.M. Dzhambulatov

Address: Russia, 367032, Republic of Dagestan, Makhachkala, M. Gadzhieva str., 180

Senior lectorE-mail: sliv0chka555@mail.ru

УДК [656 : 332.133. 6] (470.621)
Э.Ю. ГУКЕТЛЕВ
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГИОНА

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ)
Статья посвящена раскрытию проблемы транспортного обслуживания населения с учетом особенностей региона. Проведен анализ транспортного обслуживания Республики Адыгея, а также выявлены существенные недостатки и негативные явления состояние транспортного обслуживания населения республики. Решение проблемфункционирования транспортного комплекса Республики Адыгея требует комплексного общегосударственного подхода.Необходимы значительные объемы капиталовложений, помимо этого необходимо дальнейшее совершенствование законодательной и правовой базы, а также увеличение государственной поддержки развития транспортного комплекса.

Ключевые слова:транспорт, транспортное обслуживание, Республика Адыгея, пассажирооборот,подвижность населения, пассажирские перевозки, автомобильный транспорт, перевозки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


 1. Гукетлев, Ю.Х. Пассажирский транспорт в социально-культурном пространстве городов и регионов [Текст]/ Ю.Х. Гукетлев, Я.С.Ткачева, Э.Ю.Гукетлев // Новые технологии. - 2016. -№4. - С. 22-26

 2. Корчагин, В.А. Сложные саморазвивающиеся транспортные системы [Текст]/В.А. Корчагин, А.Н.Новиков, С.А.Ляпин, Ю.Н. Ризаева // Мир транспорта и технологических машин. - 2016. - №2(53). -С. 110-116.

 3. Родькина, Е.М. Разработка комплексного подхода к решению вопросов транспортного обслуживания населения[Текст]/ Е.М. Родькина,Г.В.Кожин, П.П. Володькин // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. - 2015. - Т. 3. - №4-1(15-1). - С. 378-383.

 4. Гукетлев, Ю.Х. Управление региональным транспортным комплексом [Текст]: учебное пособие / Ю.Х. Гукетлев, И.Б. Ахунова, Х.Г. Гусарук, Э.Ю. Гукетлев - Изд. 2-е, доп. - Майкоп: МГТУ, 2016. - 159 с.

 5. Беданоков, М.К. Совершенствование управления системой транспортного обслуживания региона: монография [Текст] / М.К. Беданоков, Н.Г. Машинина. - Майкоп: ФГБОУ ВПО«Майкопский гос. технологический ун-т», 2011.

 6. Белокуров, В.П. Обеспечение эффективности и качества пассажирских автотранспортных перевозок[Текст]/ В.П. Белокуров, А.Ю.Артемов, Н.И.Бойко, Э.Н. Бусарин// Бюллетень транспортной информации. -2013. - №4(214). - С. 022-024.

 7. Белокуров, В.П. Управление организацией пассажирских перевозок и их особенности [Текст]/ В.П. Белокуров, Э.Н. Бусарин, А.Ю.Артемов, С.В.Пустовалов // Бюллетень транспортной информации. - 2016. - №5(251). - С. 8-12.

 8. Белокуров, В.П. Формирование маршрутной транспортной сети пассажирского транспорта крупных городов [Текст]/ В.П. Белокуров, Э.Н. Бусарин, Р.А. Сподарев, Э.Ю. Гукетлев // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. - 2016. - Т. 4. - №5-3(25-3). - С. 22-25.

 9. Гукетлев, Ю.Х. Графо-аналитическая модель системы управления городским пассажирским транспортом [Текст]: материалы 5-ей Международной научно-практической интернет-конференции /Ю.Х. Гукетлев, Э.Ю. Гукетлев // Актуальные вопросы инновационного развития транспортного комплекса. - 2016. - С. 147-155.

 10. Гукетлев, Ю.Х. Зарубежный опыт развития городского пассажирского транспорта[Текст] / Ю.Х. Гукетлев, Я.С.Ткачева, Э.Ю. Гукетлев // Новые технологии. - 2016. - №4. - С. 27-32.

 11. Гукетлев, Ю.Х. Программный метод развития системы регулирования регионального транспортного комплекса [Текст] /Ю.Х. Гукетлев, А.С.Индрисов, Н.Г.Машинина, В.В. Кондратенко // Региональная экономика: теория и практика. - 2008. - №9. - С. 26-30.

 12. Гукетлев, Ю.Х. Регионализация как формирование территориальных транспортных систем [Текст] /Ю.Х. Гукетлев // Новые технологии. - 2012. - №1. - С. 92-95.

 13. Злобина, Н.И. Пути повышения безопасности работы городского пассажирского транспорта [Текст]: тезисы докладов Международной научно-технической конференции в 3-х томах / Н.И. Злобина, Г.А. Денисов, В.П. Белокуров, Г.Н. Климова // Университетская наука - 2016. - Приазовский государственный технический университет. - 2016. - С. 258.

 14. Кулев, А.В. Повышение эффективности функционирования городского пассажирского транспорта [Текст]: материалы 2-ой Международной научно-практической конференции / А.В. Кулев,А.Н.Новиков, М.В.Кулев, Н.С. Кулева // Информационные технологии и инновации на транспорте. - 2016. - С. 378-382.

 15. Новиков, А.Н. Методика организации маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования [Текст]/А.Н.Новиков, А.В.Кулев, М.В.Кулев, Н.С. Кулева // Мир транспорта и технологических машин. - 2015. - №1(48). - С. 85-92.

 16. Новиков, А.Н.Обследование пассажиропотоков на сезонных маршрутах города Орла [Текст] / А.Н.Новиков, А.Л. Севостьянов, А.А. Катунин, М.В. Кулев, А.В. Кулев, М.М.Савин // Мир транспорта и технологических машин. - 2013. - №4(43). - С. 77-84.

 17. Новиков, А.Н.Оптимизация маршрутов пассажирского транспорта в г. Орле [Текст]/А.Н. Новиков, А.В. Кулев, А.А. Катунин, М.В. Кулев, Н.С. Кулева // Мир транспорта и технологических машин. - 2015. - №3(50). - С. 115-122.

 18. Старков, Н.Н. Некоторые проблемы организации работы городского пассажирского транспорта в условиях муниципального образования [Текст] / Н.Н. Старков // Новые технологии. - 2006. - №2. - С. 128-129.

 19. Савоськина, Е.А. Дублирование городского пассажирского транспорта пригородными маршрутами [Текст]: сборник научных статей 2-й Международной научно-практической конференции / Е.А. Савоськина, Н.А. Кузькина, В.В. Васильева // Перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении. - 2017. - С. 217-220.

 20. Голенков, В.А. Оптимизация организации движения на основе имитационного моделирования[Текст]/ В.А. Голенков, А.Н. Новиков, А.А. Катунин, Ю.Н. Баранов, Д.Д. Матназаров // Наука и техника в дорожной отрасли. - 2015. -№3(73). - С. 5-7.


Гукетлев Эльдар Юсуфович

Майкопский государственный технологический университет

Адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп,ул. Первомайская, д. 191

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Организация и управление транспортными процессами»

E-mail:guketlevuh@mail.ru

_____________________________________________________________________________________

E.Yu. GUKETLEV


Каталог: public -> file -> archive
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница