Эксплуатация, ремонт, восстановление


Исаева Екатерина Игоревнастраница10/11
Дата28.11.2017
Размер1.16 Mb.
#225
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Исаева Екатерина Игоревна

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина»

Адрес: 410054, Россия, г. Саратов, ул. Политехническая, 77

Аспирантка кафедры «Организация перевозок и управление на транспорте»

Email: katherina3@mail.ru

___________________________________________________________________________________

V.N. BASKOV, E.I. ISAEVA
ENTROPY AS A MODEL FOR PREDICTION OF UPLOADING

TRANSPORT NETWORK
Every year the level of load of transportation networks grows. There is not enough potential for adaptation of the existing transportation networks to requirements of a transport flow. Modeling of transport flows the most efficient method in fight against load. Forecasting models are used for determination of transport flows in a specific transportation network taking into account characteristics of this transportation network. The entropy model covers the greatest number of factors and brings closer model to a real situation. The entropy model of a transport flow for determination of transport correspondence can give only the forecast of load of a transportation network. For fight against transport jams in addition to the forecast, it is worth applying imitating and optimization modeling of transport flows.

Keywords: transportation network, load of a road and street network, jams, transport flow, modeling of transport flows, forecasting model of transport process, entropy, entropy model, entropy model of a transport flow, forecast of load, transport correspondence.
BIBLIOGRAPHY
1. Novikov, A.N. Upravlenie perevozkami gruzov avtomobil`nym transportom v sovremennykh uslovi-yakh [Tekst]: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii / A.N. Novikov, A.A. Katunin, A.N. Semkin; pod obshchey redaktsiey A.N. Novikova // Informatsionnye tekhnologii i innovatsii na transporte. - Orel: Gosuniversitet-UNPK. - 2015. - S. 247-252.

2. Bodrov, A.S. Sovershenstvovanie dorozhnoy seti s ispol`zovaniem sredstv imitatsionnogo modeli-rovaniya [Tekst]: materialy 5-y mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy internet-konferentsii / A.S. Bodrov; pod obshchey redaktsiey A.N. Novikova // Aktual`nye voprosy innovatsionnogo razvitiya transportnogo komplek-sa. - Orel: FGBOU VO «Orlovskiy gosudarstvennyy universitet imeni I.S. Turgeneva». - 2016. - S. 279-288.

3. Matnazarov, D.D. Optimizatsiya lokal`nykh meropriyatiy po organizatsii dvizheniya v gorode Orle s primeneniem metodov imitatsionnogo komp`yuternogo modelirovaniya [Tekst] / D.D. Matnazarov, V.A. Golenkov, A.N. Novikov, A.A. Katunin // Al`ternativnye istochniki energii v transportno-tekhnologicheskom komplekse: problemy i perspektivy ratsional`nogo ispol`zovaniya. - 2014. - №1. - S. 382-387.

4. Golenkov, V.A. Optimizatsiya organizatsii dvizheniya na osnove imitatsionnogo modelirovaniya [Tekst] / V.A. Golenkov, A.N. Novikov, A.A. Katunin, YU.N. Baranov, D.D. Matnazarov // Nauka i tekhnika v dorozhnoy otrasli. - 2015. - №3 (73). - S. 5-7.

5. Golenkov, V.A. Optimizatsiya organizatsii dvizheniya na osnove imitatsionnogo modelirovaniya [Tekst] / V.A. Golenkov, A.N. Novikov, A.A. Katunin, YU.N. Baranov, D.D. Matnazarov // Nauka i tekhnika v dorozhnoy otrasli. - 2015. - №3 (73). - S. 5-7.

6. Kazakova, G.R. Issledovanie parametrov uchastka ulichno-dorozhnoy seti g. Saratova s ispol`zovaniem imitatsionnogo modelirovaniya [Tekst] / G.R. Kazakova, A.V. Filatova, N.A. Murav`eva // Al`ternativnye istochniki energii v transportno-tekhnologicheskom komplekse: problemy i perspektivy ratsional`nogo ispol`zovaniya. - Tom 2. - 2015. - №1. - S. 192-195.

7. Baskov, V.N. Otsenka transportnykh potokov na ulichno-dorozhnoy seti goroda [Tekst] / V.N. Baskov, I.E. Makarov // Vestnik razvitiya nauki i obrazovaniya. - 2014. - №2. - S. 31-34.

8. Baskov, V.N. Otsenka usloviy dvizheniya transportnykh potokov [Tekst] / V.N. Baskov, E.I. Vidmanova // Nauchnoe obozrenie. - 2011. - №1. - S. 40-44.

9. Novikov, A.N. Optimizatsiya zagruzhennosti ulichno-dorozhnoy seti goroda Orla na primere perekre-stka ulitsy Leskova i Naugorskogo shosse [Tekst]: materialy mezhdunarodnoy molodezhnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii / A.N. Novikov, A.A. Katunin, D.D. Matnazarov, K.S. Andreev, V.A. Golenkov // Or-ganizatsiya dorozhnogo dvizheniya i bezopasnost` na dorogakh evropeyskikh gorodov. - Orel: Gosuniversitet-UNPK, 2014. - S. 35-39.

10. Baskov, V.N. K voprosu o regulirovanii transportnogo potoka optimizatsiey zaderzhek na ulichno-dorozhnoy seti [Tekst]: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii / V.N. Baskov, A.V. Ig-natov // Matematicheskie metody v tekhnike i tekhnologiyakh - MMTT. - Saratov: SGTU imeni Gagarina YU.A. - 2014. - S. 108-110.

11. SHvetsov, V.I. Matematicheskoe modelirovanie transportnykh potokov [Tekst] / V.I. SHvetsov // Av-tomatika i telemekhanika. - 2003. - №11. - S. 3-46.

12. Lomakin, D.O. Mezoskopicheskie modeli transportnykh potokov [Tekst]: materialy 2-oy mezhduna-rodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii / D.O. Lomakin; pod obshchey redaktsiey A.N. Novikova // Informatsi-onnye tekhnologii i innovatsii na transporte. - Orel: FGBOU VO «Orlovskiy gosudarstvennyy universitet imeni I.S. Turgeneva». - 2016. - S. 53-59.

13. Baskov, V.N. Analiz metodov rascheta i otsenki zaderzhek transportnogo potoka na ulichno-dorozhnoy seti [Tekst] / V.N. Baskov, A.V. Ignatov // Vestnik razvitiya nauki i obrazovaniya. - 2014. - №2. - S. 14-19.

14. Wilson, A. G. A statistical theory of spatial distribution models [Text] / A.G. Wilson // Transpn. Res. - 1967. - V. 1. - P. 253-270.

15. Wilson, A.G. Entropy in urban and regional modeling [Text] / A.G. Wilson. - London: Pion, 1970.

16. Wilson, A.G. A family of spatial interaction models and associated developments [Text] / A.G. Wilson // Envir. & Plan. A. - 1971. - V. 3. - P. 255-282.

17. Harris, B. Equilibrium values and dynamics of attractiveness terms in production-constrained spatial-interaction models [Text] / B. Harris, A.G. Wilson // Envir. & Plan. A. - 1978. - V. 10. - P. 371-388.

18. Popkov, Yu. S. Macrosystems theory and its applications [Text] / Yu.S. Popkov. - Berlin: Springer Verlag, 1995.

19. Shambadal`, P. Razvitie i prilozheniya ponyatiya entropii [Tekst] / P. Shambal`. - M.: Nauka, 1967. - 283 s.

20. Osipov, A.I. Entropiya i ee rol` v nauke [Tekst] / A.I. Osipov, A.V. Uvarov // Sorosovskiy obrazo-vatel`nyy zhurnal. - Tom 8. - 2004. - № 1. - S. 70-79.

21. Novikov, A.N. Upravlenie kachestvom okruzhayushchey sredy regiona pri vozdeystvii avtotransporta (na primere Orlovskoy oblasti) [Tekst]: doklady mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii / A.N. Novikov, O.A. Ivashchuk // Problemy ekspluatatsii i obsluzhivaniya transportno-tekhnologicheskikh mashin. - 2006. - S. 146-148.

22. Novikov, A.N. Sravnenie sistem opredeleniya mestopolozheniya i ikh primenenie v intellektual`-nykh transportnykh sistemakh [Tekst] / A.N. Novikov, A.A. Katunin, A.V. Kulev, M.V. Peshekhonov // Mir trans-porta i tekhnologicheskikh mashin. - 2013. - № 2 (41). - S. 109-113.Baskov Vladimir Nikolaevich

FGBOU VPO «Saratov State Technical University. Yuri Gagarin»

Address: 410054, Russia, Saratov, ul. Polytechnique, 77

Dr. Sc. Sciences, Professor, Head. the department «Organization of transportation and transport management»

Email: baskov@sstu.ru
Isaeva Ekaterina Igorevna

FGBOU VPO «Saratov State Technical University. Yuri Gagarin»

Address: 410054, Russia, Saratov, ul. Polytechnique, 77

Post-graduate student of the department «Organization of transportation and transport management»

Email: katherina3@mail.ru


ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

УДК 656.13, 504.064
И.В. МАКАРОВА, К.А. ШУБЕНКОВА, В.Г. МАВРИН,

Г.Р. САДЫГОВА, Л.М. ГАБСАЛИХОВА


ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕНОМУ» ТРАНСПОРТУ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Повышение экономичности и экологичности транспорта является одним из основных направлений перехода к низкоуглеродной экономике. Реализация целей тысячелетия и переход к «зеленой экономике» предполагают преимущественное использование более экономичного и экологически чистого транспорта, а также стимулирование использования общественного транспорта в городах. Осуществление таких проектов требует совершенствования маршрутной сети общественного транспорта, а также оптимизации структуры автобусного парка. В статье показаны результаты исследования наиболее проблемного участка улично–дорожной сети города. Оптимизационный эксперимент на модели включал в себя подбор оптимальных параметров потока и изучение снижения негативной нагрузки на окружающую среду при использовании более экологичных автобусов с двигателем на газомоторном топливе.

Ключевые слова: «зеленый» транспорт, общественный транспорт, структура автобусного парка, автобусы на газомоторном топливе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


 1. Barry Ubbels, Caroline Rodenburg & Peter Nijkamp. A multi–layer scenario analysis for sustainable international transport. Transportation Planning and Technology, February 2003. Vol. 26, No. 1, pp. 69–103.

 2. Karst Geurs & Bert Van Wee. Backcasting as a Tool to Develop a Sustainable Transport Scenario Assuming Emission Reductions of 80–90%. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 2000. Vol. 13, No. 1, pp.47–62.

 3. Harry Geerlings, Jasper Lohuis, Bart Wiegmans & Arnoud Willemsen. A renaissance in understanding technology dynamics? The emerging concept of transition management in transportation. Transportation Planning and Technology, 2009. Vol. 32, Iss. 5, pp. 401–422.

 4. Tzeng G–H, Lin C–W, Opricovic S. Multi–criteria analysis of alternative–fuel buses for public transportation. Energy Policy. Vol. 33, pp. 1373–1383.

 5. Petrović J., Ivković I., Vujačić I., Žeželj S. Possibilities of buses on alternative fuel in public urban transport in Belgrade. Technological and economic development of economy. Baltic Journal on Sustainability, 2009 .Vol. 15, Iss. 1, pp.78–89.

 6. Johnson E. LPG: A secure, cleaner transport fuel? A policy recommendation for Europe. Energy Policy, 2003. Vol. 31, pp. 1573–1577.

 7. Zhuang Q., Yodotani J. & Kato M. Accurate measurement method for the residues in liquefied petroleum gas (LPG). Fuel, 2005. Vol. 84, pp. 443–446.

 8. Sperling D., Setiawan W., Hungerford D. The target market for methanol fuel. Transportation Research, 1995. Part A, Vol. 29A, No. 1, pp. 33–45.

 9. Sperling D. Future Drive—Electric Vehicles and Sustainable Transportation. Island Press, Washington, DC, 1995.

 10. Dawe R.A., Thomas S. A Large Potential Methane Source – Natural Gas Hydrates. Energy Sources, 2007. Part A, Vol. 29, pp. 217–229.

 11. Global «green» new deal [Электронный ресурс] // Policy Brief: [сайт]. [March 2009]. URL: http://www.unep.org/pdf/GGND _Final_Report.pdf (дата обращения 15.12.2016).

 12. Green and healthy jobs in transport: launching a new Partnership under THE PEP. World Health Organization 2011. 12 p.

 13. United Nations Conference on Sustainable Development [Электронный ресурс] // Rio+20: [сайт]. [2012]. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/rio20.html (дата обращения 15.12.2016).

 14. Straten P., Wiegmans B.W. & Schelling A.B. Enablers and Barriers to the Adoption of Alternatively Powered Buses. Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal, 2007. Vol. 27, Iss. 6, pp. 679–698.

 15. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 августа 2012 года № 1048 Об установлении требований по энергоэффективности транспорта [Электронный ресурс] // ИС Параграф: [сайт]. [2012]. URL: http://online.zakon.kz (дата обращения 15.12.2016).

 16. Reich A.A. Transportation Efficiency. Strategic Planning for Energy and the Environment, 2012. Vol. 32, Iss. 2, pp. 32–43.

 17. Генеральный план г. Набережные Челны: Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, т. 3. – Казань: 2009. – 140 с.

 18. Новиков, А.Н. Управление качеством акустической среды в зоне влияния автомобильных дорог на основе автоматизированной системы экологического мониторинга [Текст] / А.Н. НовиковО.А. ИващукВ.В. Васильева // Вестник МАДИ(ГТУ). - 2007. - № 4 (11). - С. 90-98.

 19. Новиков, А.Н. Экологический мониторинг воздействия автотранспорта на акустическую среду города [Текст] / А.Н. Новиков, О.А. Иващук, В.В. Васильева // Ремонт, восстановление, модернизация. - № 6. - 2006. - С. 33-34.

 20. Васильева, В.В. Оценка техногенного воздействия автотранспорта на акустическую среду города [Текст] / В.В. Васильева // Мир транспорта и технологических машин. - 2011. - №3. - С. 72-79. 

 21. Бондаренко, Е.В. Экологическая безопасность автомобильного транспорта [Текст]: учебное пособие для вузов / Е.В. БондаренкоА.Н. НовиковА.А. ФилипповО.В. ЧекмареваВ.В. ВасильеваМ.В. Коротков // Орел: ОрелГТУ, 2010. - 254 с.

 22. Новиков, А.Н. Управление качеством окружающей среды региона при воздействии автотранспорта (на примере орловской области) [Текст]: доклады международной научно-технической конференции / А.Н. Новиков, О.А. Иващук // Проблемы эксплуатации и обслуживания транспортно-технологических машин. -  2006. - С. 146-148.

 23. Новиков, А.Н. Сравнение систем определения местоположения и их применение в интеллектуальных транспортных системах [Текст] / А.Н. Новиков, А.А. Катунин, А.В. Кулев, М.В. Пешехонов // Мир транспорта и технологических машин. - 2013. - № 2 (41). - С. 109-113.


Макарова Ирина Викторовна

ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Адрес: 420008, Россия, Казань, ул. Кремлевская, 18

Д-р техн. наук, профессор кафедры «Сервис транспортных систем»

E-mail: kamIVM@mail.ru
Шубенкова Ксения Андреевна

ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Адрес: 420008, Россия, Казань, ул. Кремлевская, 18

Старший преподаватель кафедры «Сервис транспортных систем»

E-mail: ksenia.shubenkova@gmail.com
Маврин Вадим Геннадьевич

ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Адрес: 420008, Россия, Казань, ул. Кремлевская, 18

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Сервис транспортных систем»

E-mail: vadim_mmite@rambler.ru
Садыгова Гульназ Рашидовна

ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Адрес: 420008, Россия, Казань, ул. Кремлевская, 18

Старший преподаватель кафедры «Сервис транспортных систем»

E-mail: sadygova_1988@mail.ru
Габсалихова Лариса Мухаматзакиевна

ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Адрес: 420008, Россия, Казань, ул. Кремлевская, 18

Канд. теън. наук, доцент кафедры «Сервис транспортных систем»

E-mail: muhametdinoval@mail.ru

________________________________________________________________________________________________

I.V. MAKAROVA, K.A. SHUBENKOVA, V.G. MAVRINA

G.R. SADIGOV, L.M. GABSALIHOVA


TRANSITION TO «GREEN» TRANSPORT PROBLEMS

AND PROSPECTS
Increase of profitability and ecological compatibility of transport is one of the basic directions of transition to lowcarbon economy. Realization of the purposes of a millennium and transition to «green economy» assume primary use of more economic and non–polluting transport, and also stimulation of use of public transport in cities. Realization of such projects demands perfection of a routing network of public transport, and also optimization of structure of a bus fleet. Results of research of the most problematic section of the street–road network are presented in the article. Optimizing experiment on model included selection of optimum parameters of a transport flow and studying the reduction of negative influence on environment at use of more harmless buses with the engine working on the gas fuel.

Key words: «green» transport, public transport, structure of the vehicle fleet, vehicles on gas motor fuel.

BIBLIOGRAPHY
1. Barry Ubbels, Caroline Rodenburg & Peter Nijkamp. A multi-layer scenario analysis for sustainable inter-national transport. Transportation Planning and Technology, February 2003. Vol. 26, No. 1, pp. 69-103.

2. Karst Geurs & Bert Van Wee. Backcasting as a Tool to Develop a Sustainable Transport Scenario Assum-ing Emission Reductions of 80-90%. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 2000. Vol. 13, No. 1, pp.47-62.

3. Harry Geerlings, Jasper Lohuis, Bart Wiegmans & Arnoud Willemsen. A renaissance in understanding technology dynamics? The emerging concept of transition management in transportation. Transportation Planning and Technology, 2009. Vol. 32, Iss. 5, pp. 401-422.

4. Tzeng G-H, Lin C-W, Opricovic S. Multi-criteria analysis of alternative-fuel buses for public transporta-tion. Energy Policy. Vol. 33, pp. 1373-1383.

5. Petrovi? J., Ivkovi? I., Vuja?i? I., ?e?elj S. Possibilities of buses on alternative fuel in public urban transport in Belgrade. Technological and economic development of economy. Baltic Journal on Sustainability, 2009 .Vol. 15, Iss. 1, pp.78-89.

6. Johnson E. LPG: A secure, cleaner transport fuel? A policy recommendation for Europe. Energy Policy, 2003. Vol. 31, pp. 1573-1577.

7. Zhuang Q., Yodotani J. & Kato M. Accurate measurement method for the residues in liquefied petroleum gas (LPG). Fuel, 2005. Vol. 84, pp. 443-446.

8. Sperling D., Setiawan W., Hungerford D. The target market for methanol fuel. Transportation Research, 1995. Part A, Vol. 29A, No. 1, pp. 33-45.

9. Sperling D. Future Drive-Electric Vehicles and Sustainable Transportation. Island Press, Washington, DC, 1995.

10. Dawe R.A., Thomas S. A Large Potential Methane Source - Natural Gas Hydrates. Energy Sources, 2007. Part A, Vol. 29, pp. 217-229.

11. Global «green» new deal [Elektronnyy resurs] // Policy Brief: [sayt]. [March 2009]. URL: http://www.unep.org/pdf/GGND _Final_Report.pdf (data obrashcheniya 15.12.2016).

12. Green and healthy jobs in transport: launching a new Partnership under THE PEP. World Health Organiza-tion 2011. 12 p.

13. United Nations Conference on Sustainable Development [Elektronnyy resurs] // Rio+20: [sayt]. [2012]. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/rio20.html (data obrashcheniya 15.12.2016).

14. Straten P., Wiegmans B.W. & Schelling A.B. Enablers and Barriers to the Adoption of Alternatively Po-wered Buses. Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal, 2007. Vol. 27, Iss. 6, pp. 679-698.

15. Postanovlenie Pravitel`stva Respubliki Kazakhstan ot 15 avgusta 2012 goda № 1048 Ob ustanovlenii trebovaniy po energoeffektivnosti transporta [Elektronnyy resurs] // IS Paragraf: [sayt]. [2012]. URL: http://online.zakon.kz (data obrashcheniya 15.12.2016).

16. Reich A.A. Transportation Efficiency. Strategic Planning for Energy and the Environment, 2012. Vol. 32, Iss. 2, pp. 32-43.

17. General`nyy plan g. Naberezhnye Chelny: Materialy po obosnovaniyu proekta. Poyasnitel`naya za-piska, t. 3. - Kazan`: 2009. - 140 s.

18. Novikov, A.N. Upravlenie kachestvom akusticheskoy sredy v zone vliyaniya avtomobil`nykh dorog na osnove avtomatizirovannoy sistemy ekologicheskogo monitoringa [Tekst] / A.N. Novikov, O.A. Ivashchuk, V.V. Vasil`eva // Vestnik MADI(GTU). - 2007. - № 4 (11). - S. 90-98.

19. Novikov, A.N. Ekologicheskiy monitoring vozdeystviya avtotransporta na akusticheskuyu sredu goroda [Tekst] / A.N. Novikov, O.A. Ivashchuk, V.V. Vasil`eva // Remont, vosstanovlenie, modernizatsiya. - № 6. - 2006. - S. 33-34.

20. Vasil`eva, V.V. Otsenka tekhnogennogo vozdeystviya avtotransporta na akusticheskuyu sredu goroda [Tekst] / V.V. Vasil`eva // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2011. - №3. - S. 72-79.

21. Bondarenko, E.V. Ekologicheskaya bezopasnost` avtomobil`nogo transporta [Tekst]: uchebnoe posobie dlya vuzov / E.V. Bondarenko, A.N. Novikov, A.A. Filippov, O.V. Chekmareva, V.V. Vasil`eva, M.V. Korotkov // Orel: OrelGTU, 2010. - 254 s.

22. Novikov, A.N. Upravlenie kachestvom okruzhayushchey sredy regiona pri vozdeystvii avtotransporta (na primere orlovskoy oblasti) [Tekst]: doklady mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii / A.N. Novikov, O.A. Ivashchuk // Problemy ekspluatatsii i obsluzhivaniya transportno-tekhnologicheskikh mashin. - 2006. - S. 146-148.

23. Novikov, A.N. Sravnenie sistem opredeleniya mestopolozheniya i ikh primenenie v intellektual`nykh transportnykh sistemakh [Tekst] / A.N. Novikov, A.A. Katunin, A.V. Kulev, M.V. Peshekhonov // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2013. - № 2 (41). - S. 109-113.

Makarova Irina Viktorovna

FGBOU VO «Kazan (Volga) Federal University»

Address: 420008, Russia, Kazan, st. The Kremlin, 18

Dr. Sc. , professor of the department «Service of transport systems»

E-mail: kamIVM@mail.ru
Shubenkova Ksenia Andreevna

FGBOU VO «Kazan (Volga) Federal University»

Address: 420008, Russia, Kazan, st. The Kremlin, 18

Senior lecturer in «Service of transport systems»

E-mail: ksenia.shubenkova@gmail.com
Mavrin Vadim Genad’evich

FGBOU VO «Kazan (Volga) Federal University»

Address: 420008, Russia, Kazan, st. The Kremlin, 18

Kand. tehn. Sciences, Associate Professor of «Service of transport systems»

E-mail: vadim_mmite@rambler.ru
Sadigov Gulnaz Rashidovna

FGBOU VO «Kazan (Volga) Federal University»

Address: 420008, Russia, Kazan, st. The Kremlin, 18

Senior lecturer in «Service of transport systems»

E-mail: sadygova_1988@mail.ru
Gabsalihova Larisa Muhamatzakievna

FGBOU VO «Kazan (Volga) Federal University»

Address: 420008, Russia, Kazan, st. The Kremlin, 18

Kand. ten. Sciences, Associate Professor of «Service of transport systems»ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ

УДК 74.584.31


Г.В. БУКАЛОВА, Е.Н. АЛЕКСЕЕВА, Г.В. САВЧУК
АКТУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ

НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Авторы обращаются к проблеме использования профессиональных стандартов как основы для актуализации содержания образовательных нормативов (компетенций выпускника вуза), представляемых в основной профессиональной образовательной программе. В статье представлены методические установки указанной актуализации. Обосновывается сущностное отличие профессиональных и образовательных стандартов. Приведены сведения о правовой основе применения профессиональных стандартов.

Ключевые слова: профессиональный стандарт, образовательные нормативы (компетенции), сущностные различия, правовая основа, внутривузовское нормирование, актуализация основной профессиональной образовательной программы, трудовые ресурсы.
Каталог: public -> file -> archive
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница