Эксплуатация, ремонт, восстановление


Логачев Владимир Николаевичстраница2/11
Дата28.11.2017
Размер1.16 Mb.
#225
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Логачев Владимир Николаевич

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»

Адрес: 302019, Россия, г. Орел, ул. Генерала Родина, д. 69

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Надежность и ремонт машин»

E-mail: logvovan@mail.ru
Алмосов Александр Сергеевич

ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва»

Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 8 

Адъюнкт кафедры технического обеспечения

E-mail: alexander.almosov@yandex.ru

__________________________________________________________________________

V.N. LOGACHEV, A.S. ALMOSOV
RESTORATION PARTS TRANSPORT PLASTIC DEFORMATION WITH HARDENING OF PLASMA ELECTROLYTIC OXIDATION
The paper presents the technological process of restoration of buildings of gear pumps NSH-U type plastic deformation followed by hardening of plasma electrolytic oxidation (PEO), by the example of the body gear pump NSH-32U-2. Developed by technology allows 4-fold increase wear resistance of buildings and wells in 2-fold increase in performance when restoring data details.

Keywords: repair, strengthening, technology, housing, gear pump, reservoir cal deformation, plasma electrolytic oxidation.
BIBLIOGRAPHY
1. Chernoivanov, V.I. Organizatsiya i tekhnologiya vosstanovleniya detaley mashin [Tekst] / V.I. Cherno-ivanov, V.P. Lyalyakin. - 2-e izd., pererab. i dop. - M.: GOSNITI, 2003. - 488 s.

2. Kolomeychenko, A.V. Povyshenie resursa detaley mashin s ispol`zovaniem mikrodugovogo oksidi-rovaniya [Tekst] / A.V. Kolomeychenko, V.N. Logachev, N.V. Titov // Tekhnologiya mashinostroeniya. - 2014. - №9. - S. 34-38.

3. Kolomeychenko, A.V. Povyshenie nadezhnosti detaley mashin kombinirovannymi metodami s primeneniem mikrodugovogo oksidirovaniya [Tekst] / A.V. Kolomeychenko, V.N. Logachev, N.V. Titov, I.N. Kravchenko // Remont, vosstanovlenie, modernizatsiya. - 2014. - № 9. - S. 37-38.

4. Bardin, I.V. Mikrodugovoe oksidirovanie [Tekst] / I.V. Bardin, V.A. Bautin, A.V. Dub i dr. // Metallurgiya mashinostroeniya. - 2013. - № 1. - S. 27-35.

5. Novikov, A.N. Tekhnologiya remonta mashin [Tekst]: uchebnoe posobie dlya kursovogo proektirovaniya / A.N. Novikov, N.V. Bakaeva, A.V. Kolomeychenko. - Orel: GU-UNPK, 2003. - 59 s.

6. Kolomeychenko, A.V. Analiz vnutrennikh napryazheniy korpusa vosstanovlennogo shesterennogo nasosa [Tekst] / A.V. Kolomeychenko, V.N. Logachev // Traktory i sel`skokhozyaystvennye mashiny. - 2010. - № 7. - S. 33-35.

7. Kolomeychenko, A.V. Tekhnologii povysheniya dolgovechnosti detaley mashin vosstanovleniem i uprochneniem rabochikh poverkhnostey kombinirovannymi metodami [Tekst]: avtoref. dis. na soisk. uchen. step. d-ra tekhn. nauk / Kolomeychenko Aleksandr Viktorovich; Vseros. nauch.-issled. tekhnol. in-t remonta i ekspluatatsii mashinno-traktornogo parka RASHN. - Moskva, 2011.

8. Kolomeychenko, A.V. Vliyanie okhlazhdeniya elektrolita na svoystva pokrytiy pri vosstanovlenii s uprochneniem MDO detaley mashin iz alyuminievykh splavov [Tekst] / A.V. Kolomeychenko, N.V. Titov // Remont, vosstanovlenie, modernizatsiya. - 2003. - № 11. - S. 19-23.

9. Kolomeychenko, A.V. Kombinirovannye tekhnologii vosstanovleniya s uprochneniem detaley gidrosistem s.-kh. tekhniki [Tekst] / A.V. Kolomeychenko, N.V. Titov, V.N. Logachev // Traktory i sel`khozmashiny. - 2011. - №4. - S. 46-49.

10. Basinyuk, V.L. Teplovaya nagruzhennost` friktsionnogo kontakta detaley iz alyuminievykh splavov s pokrytiyami Al2O3 [Tekst] / V.L. Basinyuk, A.V. Kolomeychenko, E.I. Mardosevich, N.V. Titov // Trenie i iznos. - 2005. - T. 26. - №.3. - S. 295-303.

11. Kuchmin, I.B. Izmeneniya plazmennykh obrazovaniy v protsesse mikrodugovogo oksidirovaniya ikh vliyanie na kharakteristiki pokrytiya [Tekst] / I.B. Kuchmin, G.G. Nechaev, N.D. Solov`eva // Fizika i khimiya obrabotki materialov. - 2015. - № 4. - S. 45-49.

12. Malyshev, V.N. Antifriction properties increasing of ceramic MAO-coatings [Text] / V.N. Malyshev, A.M. Volkhin // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 2014. Vol. 228. - № 4. - P. 435-444.

13. Kolomeychenko, A.V. Opredelenie razmerov zagotovki pod MDO-pokrytie [Tekst] / A.V. Kolo-meychenko // Tekhnologiya mashinostroeniya. - 2005. - № 8. - S. 43.

14. Suminov, I.V. Plazmenno-elektroliticheskoe modifitsirovanie poverkhnosti metallov i splavov [Tekst] / I.V. Suminov, P.N. Belkin, A.V. Epel`fel`d i dr. - M.: Tekhnosfera, 2011. - 512 s.

15. Krishtal, M.M. Povyshenie effektivnosti tekhnologii mikrodugovogo oksidirovaniya alyuminievo-kremnievykh splavov [Tekst] / M.M. Krishtal, P.V. Ivashin, A.V. Polunin i dr. // Vektor nauki Tol`yattinskogo Gosudarstvennogo Universiteta. - 2015. - №2. - S. 86-93.

16. Polunin, A.V. Issledovanie iznosostoykosti oksidnykh sloev, sformirovannykh mikrodugovym oksidirovaniem na silumine AK9PCH v modifitsirovannom nanochastitsami dioksida kremniya elektrolite [Tekst] / A.V. Polunin, P.V. Ivashin, I.A. Rastegaev i dr. // Deformatsiya i razrushenie materialov. - 2015. - № 2. - S. 21-55.

17. Ponomarev, I.S. Mekhanicheskie kharakteristiki oksidirovannoy poverkhnosti pri razlichnykh rezhimakh oksidirovaniya [Tekst] / I.S. Ponomarev, E.A. Krivonosova, A.I. Gorchakov // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy Akademii Nauk. - 2013. - №6 (2). - S. 469-472.

18. Kravchenko, I.N. Osnovy nauchnykh issledovaniy [Tekst]: uchebnoe posobie / I.N. Kravchenko, A.V. Kolomeychenko, V.N. Logachev i dr. - SPb.: Izd-vo Lan`, 2015. - 304 s.

19. Kolomeychenko, A.V. Ispol`zovanie sverkhzvukovogo elektrodugovogo napyleniya i plazmennogo elektroliticheskogo oksidirovaniya dlya vosstanovleniya detaley transporta [Tekst] / A.V. Kolomeychenko, V.N. Logachev // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2016. - № 2(53). - S. 9-13.

20. Kolomeychenko, A.V. Vosstanovlenie rabochikh poverkhnostey korpusa gidromotora Rexroth seyalki Amazone elektroiskrovoy obrabotkoy s posleduyushchim uprochneniem mikrodugovym oksidirovaniem [Tekst] / A.V. Kolomeychenko, M.S. Grokhol`skiy // Trudy GOSNITI. - 2013. - T. 111. - № 2. - S. 109-111.

21. Logachev, V.N. Uprochnenie mikrodugovym oksidirovaniem detaley iz alyuminievykh splavov, vosstanovlennykh plasticheskim deformirovaniem [Tekst]: dis. … kand. tekhn. nauk / Logachev V.N. - Orel, 2007. - 125 s.

22. Pat. 2119420 Rossiyskaya Federatsiya. Sposob vosstanovleniya iznoshennykh detaley iz alyuminiya i ego splavov [Tekst] / Novikov A.N.; 10.01.96.

23. Radchenko, S.YU. Analiz vidov povrezhdeniy sharovykh sharnirov [Tekst] / S.YU. Radchenko, A.N. Novikov, A.A. Katunin, M.D. Tebekin // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2012. - № 1 (36). - S. 8-14.

24. Pat. 2147324 Rossiyskaya Federatsiya Ustroystvo dlya mikrodugovogo oksidirovaniya kolodtsev korpusa shesterennogo nasosa [Tekst] / Novikov A.N., Kuznetsov YU.A., Hromov V.N.; 22.03.99.Logachev Vladimir Nikolaevich

FGBOU VO «Oryol state agrarian university name N.V. Parahina»

Address: 302019, Russia, Orel, st. General Homeland, d. 69

Candidate of Technical Sciences, associate professor «Reliability and repair of cars»

E-mail: logvovan@mail.ru
Almosov Alexander Sergeevich

FGKVOU VO «Military Academy of Logistics them. Army General A.V. HruLeva»

Adress: St. Petersburg, nab. Makarova, d. 8

Associate Chair of LogisticsE-mail: alexander.almosov@yandex.ru
УДК 621.822.6.004.67: 668.3: 631.3.02
Р.И. ЛИ, А.В.МИРОНЕНКО
Восстановление корпусных деталей автомобильной

техники полимер-полимерной композицией
В статье приведены результаты сравнительных исследований деформационно-прочностных и адгезионных свойств полимер-полимерной композиции на основе акрилового адгезива и ненаполненного адгезива, долговечности восстановленных композицией соединений. Описана технология восстановления посадочных отверстий под подшипники качения в корпусных деталях автомобильной техники.

Ключевые слова: восстановление, полимер, композиция, наполнитель, калибрование.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


 1. Современные проблемы науки и производства в агроинженерии [Текст]: учебник / Под ред. А. И. Завражнова / СПб.: Лань, 2013. – 496 с..: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

 2. Коломейченко А.В. Технология восстановления с упрочнением деталей машин на основе применения микродугового оксидирования [Текст] / Коломейченко А.В., Кравченко И.Н., Пузряков А.Ф., Логачёв В.Н., Титов Н.В. Строительные и дорожные машины. 2014. № 10. С. 16-21.

 3. Жачкин, С.Ю. Промышленное применение восстановления деталей сельхозмашин композитным гальваническим покрытием [Текст] / С.Ю. Жачкин, Н.А. Пеньков, А.А. Живогин, В.В. Михайлов, Сидоркин О.А., Гедзенко Д.В. Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2014. № 3. с. 58-62.

 4. Коломейченко, А.В. Новые подходы к повышению ресурса деталей машиностроения методами газотермического напыления наноструктурированных материалов [Текст] / А.В. Коломейченко, А.Ф. Пузряков, И.Н. Кравченко, А.В. Коломейченко, М.Ю. Путырская, А.С. Осипков, А.А. Пузряков // Ремонт, восстановление, модернизация. - 2014. - № 6. - С. 32-35.

 5. Жачкин, С.Ю. Получение хромовых покрытий с заданными свойствами методом гальваноконтактного осаждения [Текст] / А.И. Болдырев, С.Ю. Жачкин, А.А. Болдырев, Н.А. Пеньков // Вестник Воронежского государственного технического университета. - 2012. - Т. 8. - № 12-1. - С. 12-16.

 6. Коломейченко, А.В. Эффективные технологические методы, оборудование и материалы для восстановления и упрочнения деталей газопламенным напылением [Текст] / В.Н. Коренев, А.В. Коломейченко // Ремонт, восстановление, модернизация. - 2014. - № 6. - С. 36-39.

 7. Жачкин, С.Ю. Моделирование механического воздействия инструмента при получении гальванических композитных покрытий [Текст]: труды ГОСНИТИ. / С.Ю. Жачкин, М.Н. Краснова, Н.А. Пеньков, А.И. Краснов // 2015. - Т. 120. - С. 130-134.

 8. Жачкин, С.Ю. Зависимость объемного и сдвигового модуля упругости композитных гальванических покрытий [Текст]: труды ГОСНИТИ / С.Ю. Жачкин, А.А. Живогин, Н.А. Пеньков. - 2013. - Т. 111. - № 2. - С. 164-168.

 9. Кононенко, А.С. Повышение надежности неподвижных фланцевых соединений сельскохозяйственной техники использованием наноструктурированных герметиков [Текст]: дис. … докт. техн. наук. / А.С.Кононенко. - М., 2012. - 266 с.

 10. Ли, Р.И. Теоретические аспекты повышения эффективности восстановления корпусных деталей сельскохозяйственной техники композициями на основе эластомеров [Текст] / Ли Р.И., Машин Д.В. // Вестник МичГАУ. – 2013. – № 1. – С. 53-55.

 11. Ли, Р.И. Условия формирования равномерного полимерного покрытия на наружной поверхности вращающейся цилиндрической детали [Текст] / Р.И. Ли // Клеи. Герметики. Технологии. - 2015. - №4. - С. 33-38.

 12. Ли, Р.И. Технология производства металлополимерных подшипников качения [Текст] / Р.И. Ли, М.Р. Киба // Клеи. Герметики. Технологии. – 2016. – №1. – С. 29-33.

 13. Рожнов, А.Б. Влияние углеродных нанотрубок на долговечность полимерных композиционных материалов [Текст]: материалы 2-ой Междунар.науч. -практ. конф. / Р.И. Ли, А.Б. Рожнов // Информационные технологии и инновации на транспорте. – Орел: ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева». - 2016. - С. 270-275.

 14. Бутин, А.В. Повышение эффективности восстановления неподвижных соединений подшипников качения сельскохозяйственной техники полимер-полимерными композициями [Текст]: дис ... канд. техн. наук. / А.В. Бутин– Мичуринск, 2011. – 127 с.

 15. Бутин, А.В. теоретические основы обеспечения совместимости полимерных материалов [Текст]: сборник: материалы к междунар. научно-практической конф. / А.В. Бутин Р.И. Ли,; под ред. М.М. Ревякина, С.А. Зайцева // Особенности технического и технологического оснащения современного сельскохозяйственного производства. - Орел: ОрелГАУ, 2013. – С. 339-342.

 16. Бутин, А.В. Новый полимер-полимерный композиционный материал для фиксации деталей при ремонте машин [Текст]: материалы междунар. науч.-производственной конф. / Р.И. Ли, А.В. Бутин // Проблемы и перспективы инновационного развития животноводства. - п. Майский: БелГСХА им. В.Я. Горина. - 2013. - С. 142.

 17. Бутин, А.В. Восстановление неподвижных соединений подшипников качения новым полимер-полимерным композиционным материалом [Текст]: сборник науч. докладов XVII Междунар.науч.-практ. конф. / Р.И. Ли, А.В. Бутин // Повышение эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции – новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и животноводства. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В. - 2013. - С. 208-210.

 18. Ли, Р.И. Деформационно-прочностные свойства клеевых соединений, выполненных перспективной полимер-полимерной композицией [Текст]: материалы 2-ой Международной научно-практической конференции / Р.И. Ли, А.В. Мироненко; под общей редакцией д.т.н., проф. А.Н. Новикова // Информационные технологии и инновации на транспорте. - Орел: ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева». - 2016. - С. 265-269.

 19. Кирсанов, Ф.А. Перспективный способ восстановления посадочных отверстий в корпусных деталях трансмиссий автотракторной техники [Текст]: сборник научных трудов по материалам Междунар.науч. -практ. конф / Р.И. Ли, Ф.А. Кирсанов // Транспортно-технологическому комплексу – энергоэффективную альтернативу. - Воронеж: ВГЛТУ, 2016. – С. 96-100.

 20. Рожнов, А.Б. Перспективный полимерный композиционный наноматериал для фиксации деталей подшипникового узла в трансмиссии автотракторной техники [Текст]: сборник научных трудов по материалам Междунар.науч. -практ. конф / Р.И. Ли, А. Б. Рожнов // Транспортно-технологическому комплексу – энергоэффективную альтернативу. - Воронеж: ВГЛТУ, 2016. – С. 515-519.

 21. Ли, Р.И. Перспективный акриловый адгезив повышенной эластичности для восстановления неподвижных соединений подшипников качения в узлах машин [Текст]: сборник научных статей / Р.И. Ли, А.В. Мироненко; под общ. ред. А.Т. Лебедева // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК. – Ставрополь: Агрус Ставропольского государственного аграрного университета. - 2016. - 392 с.

22. Пат. 2119420 Российская Федерация. Способ восстановления изношенных деталей из алюминия и его сплавов [Текст] / Новиков А.Н.; 10.01.96.

23. Радченко, С.Ю. Анализ видов повреждений шаровых шарниров [Текст] / С.Ю. Радченко, А.Н. Новиков, А.А. Катунин, М.Д. Тебекин // Мир транспорта и технологических машин. - 2012. - № 1 (36). - С. 8-14.

24. Пат. 2147324 Российская Федерация Устройство для микродугового оксидирования колодцев корпуса шестеренного насоса [Текст] / Новиков А.Н., Кузнецов Ю.А., Хромов В.Н.; 22.03.99.
Ли Роман Иннакентьевич

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»

Адрес: 398055, Россия, г. Липецк, ул. Московская, 30

Д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Транспортные средства и техносферная безопасность»

E-mail: romanlee@list.ru
Мироненко Александр Вячеславович

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»

Адрес: 398055, Россия, г. Липецк, ул. Московская, 30

Аспирант


E-mail: alexfilm91@yandex.ru

__________________________________________________________________________

R.I. LI, A.V. MIRONENKO
AUTOMOTIVE PARTS RESTORATION HULL

POLYMER TECHNOLOGY-polymer compositions
Results of comparative studies of deformation, strength and adhesive properties of polymer-polymer composition based on acrylic adhesive and unfilled adhesive, and durability of the joints restored by composition are given in article. The technology of restoration of landing holes for rolling bearings in case-parts of automotive vehicles is described.

Key words: rehabilitation, polymer, composition, filler, calibration.
BIBLIOGRAPHY
1. Sovremennye problemy nauki i proizvodstva v agroinzhenerii [Tekst]: uchebnik / Pod red. A. I. Zavrazhnova / SPb.: Lan`, 2013. - 496 s..: il. - (Uchebniki dlya vuzov. Spetsial`naya literatura).

2. Kolomeychenko A.V. Tekhnologiya vosstanovleniya s uprochneniem detaley mashin na osnove primeneniya mikrodugovogo oksidirovaniya [Tekst] / Kolomeychenko A.V., Kravchenko I.N., Puzryakov A.F., Logachiov V.N., Titov N.V. Stroitel`nye i dorozhnye mashiny. 2014. № 10. S. 16-21.

3. ZHachkin, S.YU. Promyshlennoe primenenie vosstanovleniya detaley sel`khozmashin kompozitnym gal`vanicheskim pokrytiem [Tekst] / S.YU. ZHachkin, N.A. Pen`kov, A.A. ZHivogin, V.V. Mikhaylov, Sidorkin O.A., Gedzenko D.V. Vestnik Michurinskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2014. № 3. s. 58-62.

4. Kolomeychenko, A.V. Novye podkhody k povysheniyu resursa detaley mashinostroeniya metodami gazotermicheskogo napyleniya nanostrukturirovannykh materialov [Tekst] / A.V. Kolomeychenko, A.F. Puzryakov, I.N. Kravchenko, A.V. Kolomeychenko, M.YU. Putyrskaya, A.S. Osipkov, A.A. Puzryakov // Remont, vosstanovlenie, modernizatsiya. - 2014. - № 6. - S. 32-35.

5. ZHachkin, S.YU. Poluchenie khromovykh pokrytiy s zadannymi svoystvami metodom gal`vanokontaktnogo osazhdeniya [Tekst] / A.I. Boldyrev, S.YU. ZHachkin, A.A. Boldyrev, N.A. Pen`kov // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. - 2012. - T. 8. - № 12-1. - S. 12-16.

6. Kolomeychenko, A.V. Effektivnye tekhnologicheskie metody, oborudovanie i materialy dlya vosstanovleniya i uprochneniya detaley gazoplamennym napyleniem [Tekst] / V.N. Korenev, A.V. Kolomeychenko // Remont, vosstanovlenie, modernizatsiya. - 2014. - № 6. - S. 36-39.

7. ZHachkin, S.YU. Modelirovanie mekhanicheskogo vozdeystviya instrumenta pri poluchenii gal`vanicheskikh kompozitnykh pokrytiy [Tekst]: trudy GOSNITI. / S.YU. ZHachkin, M.N. Krasnova, N.A. Pen`kov, A.I. Krasnov // 2015. - T. 120. - S. 130-134.

8. ZHachkin, S.YU. Zavisimost` ob»emnogo i sdvigovogo modulya uprugosti kompozitnykh gal`vanicheskikh pokrytiy [Tekst]: trudy GOSNITI / S.YU. ZHachkin, A.A. ZHivogin, N.A. Pen`kov. - 2013. - T. 111. - № 2. - S. 164-168.

9. Kononenko, A.S. Povyshenie nadezhnosti nepodvizhnykh flantsevykh soedineniy sel`skokhozyaystven-noy tekhniki ispol`zovaniem nanostrukturirovannykh germetikov [Tekst]: dis. … dokt. tekhn. nauk. / A.S.Kononenko. - M., 2012. - 266 s.

10. Li, R.I. Teoreticheskie aspekty povysheniya effektivnosti vosstanovleniya korpusnykh detaley sel`skokhozyaystvennoy tekhniki kompozitsiyami na osnove elastomerov [Tekst] / Li R.I., Mashin D.V. // Vestnik MichGAU. - 2013. - № 1. - S. 53-55.

11. Li, R.I. Usloviya formirovaniya ravnomernogo polimernogo pokrytiya na naruzhnoy poverkhnosti vrashchayushcheysya tsilindricheskoy detali [Tekst] / R.I. Li // Klei. Germetiki. Tekhnologii. - 2015. - №4. - S. 33-38.

12. Li, R.I. Tekhnologiya proizvodstva metallopolimernykh podshipnikov kacheniya [Tekst] / R.I. Li, M.R. Kiba // Klei. Germetiki. Tekhnologii. - 2016. - №1. - S. 29-33.

13. Rozhnov, A.B. Vliyanie uglerodnykh nanotrubok na dolgovechnost` polimernykh kompozitsionnykh materialov [Tekst]: materialy 2-oy Mezhdunar.nauch. -prakt. konf. / R.I. Li, A.B. Rozhnov // Informatsionnye tekhnologii i innovatsii na transporte. - Orel: FGBOU VO «OGU imeni I. S. Turgeneva». - 2016. - S. 270-275.

14. Butin, A.V. Povyshenie effektivnosti vosstanovleniya nepodvizhnykh soedineniy podshipnikov kacheniya sel`skokhozyaystvennoy tekhniki polimer-polimernymi kompozitsiyami [Tekst]: dis ... kand. tekhn. nauk. / A.V. Butin- Michurinsk, 2011. - 127 s.

15. Butin, A.V. Teoreticheskie osnovy obespecheniya sovmestimosti polimernykh materialov [Tekst]: sbornik: materialy k mezhdunar. nauchno-prakticheskoy konf. / A.V. Butin R.I. Li,; pod red. M.M. Revyakina, S.A. Zaytseva // Osobennosti tekhnicheskogo i tekhnologicheskogo osnashcheniya sovremennogo sel`skokhozyaystvennogo proizvodstva. - Orel: OrelGAU, 2013. - S. 339-342.

16. Butin, A.V. Novyy polimer-polimernyy kompozitsionnyy material dlya fiksatsii detaley pri re-monte mashin [Tekst]: materialy mezhdunar. nauch.-proizvodstvennoy konf. / R.I. Li, A.V. Butin // Problemy i perspektivy innovatsionnogo razvitiya zhivotnovodstva. - p. Mayskiy: BelGSHA im. V.YA. Gorina. - 2013. - S. 142.

17. Butin, A.V. Vosstanovlenie nepodvizhnykh soedineniy podshipnikov kacheniya novym polimer-polimernym kompozitsionnym materialom [Tekst]: sbornik nauch. dokladov XVII Mezhdunar.nauch.-prakt. konf. / R.I. Li, A.V. Butin // Povyshenie effektivnosti ispol`zovaniya resursov pri proizvodstve sel`skokhozyayst-vennoy produktsii - novye tekhnologii i tekhnika novogo pokoleniya dlya rastenievodstva i zhivotnovodstva. - Tambov: Izd-vo Pershina R.V. - 2013. - S. 208-210.

18. Li, R.I. Deformatsionno-prochnostnye svoystva kleevykh soedineniy, vypolnennykh perspektivnoy polimer-polimernoy kompozitsiey [Tekst]: materialy 2-oy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferen-tsii / R.I. Li, A.V. Mironenko; pod obshchey redaktsiey d.t.n., prof. A.N. Novikova // Informatsionnye tekhno-logii i innovatsii na transporte. - Orel: FGBOU VO «OGU imeni I.S. Turgeneva». - 2016. - S. 265-269.

19. Kirsanov, F.A. Perspektivnyy sposob vosstanovleniya posadochnykh otverstiy v korpusnykh detalyakh transmissiy avtotraktornoy tekhniki [Tekst]: sbornik nauchnykh trudov po materialam Mezhdunar.nauch. -prakt. konf / R.I. Li, F.A. Kirsanov // Transportno-tekhnologicheskomu kompleksu - energoeffektivnuyu al`ternativu. - Voronezh: VGLTU, 2016. - S. 96-100.

20. Rozhnov, A.B. Perspektivnyy polimernyy kompozitsionnyy nanomaterial dlya fiksatsii detaley podshipnikovogo uzla v transmissii avtotraktornoy tekhniki [Tekst]: sbornik nauchnykh trudov po materialam Mezhdunar.nauch. -prakt. konf / R.I. Li, A. B. Rozhnov // Transportno-tekhnologicheskomu kompleksu - energoef-fektivnuyu al`ternativu. - Voronezh: VGLTU, 2016. - S. 515-519.

21. Li, R.I. Perspektivnyy akrilovyy adgeziv povyshennoy elastichnosti dlya vosstanovleniya nepod-vizhnykh soedineniy podshipnikov kacheniya v uzlakh mashin [Tekst]: sbornik nauchnykh statey / R.I. Li, A.V. Mi-ronenko; pod obshch. red. A.T. Lebedeva // Aktual`nye problemy nauchno-tekhnicheskogo progressa v APK. - Stav-ropol`: Agrus Stavropol`skogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2016. - 392 s.

22. Пат. 2119420 Российская Федерация. Способ восстановления изношенных деталей из алюминия и его сплавов [Текст] / Новиков А.Н.; 10.01.96.

23. Радченко, С.Ю. Анализ видов повреждений шаровых шарниров [Текст] / С.Ю. Радченко, А.Н. Новиков, А.А. Катунин, М.Д. Тебекин // Мир транспорта и технологических машин. - 2012. - № 1 (36). - С. 8-14.

24. Пат. 2147324 Российская Федерация Устройство для микродугового оксидирования колодцев корпуса шестеренного насоса [Текст] / Новиков А.Н., Кузнецов Ю.А., Хромов В.Н.; 22.03.99.

23. Pat. 2119420 Rossiyskaya Federatsiya. Sposob vosstanovleniya iznoshennykh detaley iz alyuminiya i ego splavov [Tekst] / Novikov A.N.; 10.01.96.

24. Radchenko, S.YU. Analiz vidov povrezhdeniy sharovykh sharnirov [Tekst] / S.YU. Radchenko, A.N. Novikov, A.A. Katunin, M.D. Tebekin // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2012. - № 1 (36). - S. 8-14.

25. Pat. 2147324 Rossiyskaya Federatsiya Ustroystvo dlya mikrodugovogo oksidirovaniya kolodtsev korpusa shesterennogo nasosa [Tekst] / Novikov A.N., Kuznetsov YU.A., Hromov V.N.; 22.03.99.
Li Roman Innakentevich

FGBOU VO «Lipetsk State Technical University»

Address: 398055, Russia, Lipetsk, st. Moscow, 30

Dr. Sc. Sciences, Professor, Head. Department «Vehicles and Technosphere safety»

E-mail: romanlee@list.ru


Каталог: public -> file -> archive
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление
archive -> Эксплуатация, ремонт, восстановление


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2023
обратиться к администрации

    Главная страница