Конярствостраница1/18
Дата09.08.2019
Размер5.29 Mb.
#128083
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Міністерство аграрної політики України

Харківська

державна зооветеринарна академія

Технологічний факультет

Кафедра розведення тварин та мисливського господарства


РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН – АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Збірник науково-реферативних праць студентів


Випуск 1

Харків, 2008

УДК 636.03
Розведення тварин – актуальні проблеми і шляхи їх вирішення: 36. науково-реферативних праць студентів / Харк. держ. зоовет. акад.. - X., 2008. - Вип.1. –203 с.
Висвітлено питання сучасного стану та перспектив розвитку основних галузей тваринництва за рахунок удосконалення елементів технології виробництва і переробки екологічно безпечної продукції тваринництва, впровадження селекційних досягнень, раціонального використання земельних і водних ресурсів України.
Редакційна колегія:

Коваленко Борис Петрович, кандидат с.-г. наук, професор ХДЗВА, завідувач кафедри розведення тварин та мисливського господарства (головний редактор);

Лисенко Валерій Іванович, доктор біологічних наук, професор кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Іванов Леонід Миколайович, кандидат с.-г. наук, професор ХДЗВА, доцент кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Вєліканова Валентина Семенівна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Остапенко Ліна Миколаївна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Авдєєв Анатолій Сергійович, старший викладач кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Гончарова Ірина Іванівна, кандидат с.-г. наук, асистент кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Хоменко Ольга Іванівна, асистент кафедри розведення тварин та мисливського господарства (технічний секретар).
Видається за підсумками роботи студентського наукового гуртка кафедри розведення тварин та мисливського господарства за 2007 рік, студентської конференції „Розведення тварин – актуальні проблеми і шляхи їх вирішення” (березень 2008 року) та з нагоди акредитації спеціальності „Мисливське господарство” (квітень 2008 року), у відповідності до рішення Вченої ради технологічного факультету від 24 квітня 2008 року (протокол №5).
Матеріали друкуються мовою оригіналів - українською, російською в авторській редакції.

© Харківська державна зооветеринарна академія, 2008 р.Шановний читачу !

Передові технології виробництва і переробки продукції тваринництва і мисливського господарства потребують відповідних підготовки і знань.

Раціональне використання ресурсів тваринного світу неможливе без знання досягнень мисливської науки і практики. Ефективність використання основних біотехнічних заходів залежить, в значній мірі, від знання біології диких тварин, екологічних і генетичних параметрів популяцій мисливських або рідких тварин і птахів, особливостей їх відтворення, закономірностей росту і розвитку в різні періоди життя та управління ними, методів збереження генофонду тварин і птиці, особливостей їх акліматизації та реакліматизації; наскільки досконалі знаряддя добування диких тварин, методи обробки мисливських трофеїв; наскільки уміло ми використовуємо мисливських собак тощо.

У той же час залучення студентів до науково-дослідної роботи передбачає оволодіння прийомами проведення досліджень, спостереження і узагальнення біологічних і виробничих явищ, комплексне рішення усіх питань, придбання певних практичних навичок аналізу тих чи інших явищ, поглиблення отриманих знань та підтвердження їх практикою. Робота у науковому гуртку кафедри допомагає студентам навчитися використовувати першоджерела літератури для аналізу стану того чи іншого питання, закріпити вміння аналізу спадковості, мінливості та прогнозування розвитку основних ознак тварин, виробляє почуття причетності і відповідальності за справи виробництва.

Зичу ВАМ, МАЙБУТНЄ НАШОЇ ДЕРЖАВИ, творчої наснаги і вагомих здобутків у цій благородній справі!
З глибокою повагою,

завідувач кафедри розведення тварин та мисливського господарства,
професор ХДЗВА Б.П. КОВАЛЕНКО


ЗМІСТ


КІНОЛОГІЯ

Буряк А.А., Коваленко Б.П. Аналіз причин неплідності ...............................

7

Винничук Р.С., Коваленко Б.П. Главные вопросы в воспроизводстве собак породы доберман ................................................................................................

9

Вовк А.И., Коваленко Б.П. Национальная дрессировка "собака в городе" ..

14

Воронцова Т.А., Коваленко Б.П. Методи дресирування собак породи німецька вівчарка ...............................................................................................

17

Головко В.А., Хоменко О.И. История возникновения среднеазиатской овчарки ................................................................................................................

20

Горшеніна К. О., Коваленко Б.П. Лабрадор ретривер – собака, для якої немає нічого неможливого ................................................................................

24

Гусева Т.В., Хоменко О.И. История возникновения породы ротвейлер .....

27

Завалий А. С., Коваленко Б. П. Вольерное содержание собак в условиях кинологического центра .....................................................................................

32

Зубань Ю.Ю., Коваленко Б.П. Дресирування собак із різноманітними переважаючими реакціями поведінки .........................................................................

35Казьмина Н., Коваленко Б.П. Немецкая овчарка имеет популярность во всем мире ...........................................................................................................

Коробейник А.В., Коваленко Б.П. Кормление собак ......................................39

42

Кузнецов В.А., Хоменко О.И. Бельгийская овчарка ......................................

46

Кузнецов В.А., Коваленко Б.П. Індивідуальний підхід при дресируванні службових собак .............................................................................................................

48

Курганський Н. О., Коваленко Б.П. Утримання собак породи доберман

51

Морозіков О.Ю., Остапенко Л.М, Шевченко О.Б. Основні інсектоакарицидні та противопаразитарні засоби догляду за собаками ......

54

Мотонаха А.О., Коваленко Б.П. Технология разведения собак породы немецкая овчарка ................................................................................................

56

Попов А.С., Коваленко Б.П. Воспитательная дрессировка щенка ................

59

Потапова В.В., Коваленко Б.П. Международные соревнования по ИПО.....

62

Пудак Л. В., Коваленко Б.П. Психофізиологічні основи дресирування собак породи доберман ......................................................................................

65

Сироватський А.В., Коваленко Б.П. Аналіз технології утримання та годівлі собак в умовах кінологічно центру при ГУМВС України в Харківській області ............................................................................................

68

Сучалкіна Л.М., Коваленко Б.П. До питання годівлі службових собак різних статево-вікових груп ..............................................................................

71

Цуканова Л.Н., Коваленко Б.П. Племенная собака (оптимальное кормление) ..........................................................................................................

76

Шорников Г.Г., Коваленко Б.П. Анализ технологии отработки элементов специального курса дрессировки собак породы немецкая овчарка ...............................................................................................................................

78

Потапова Ж.И, Хоменко О.И. История происхождения и стандарт породы ризеншнауцер .....................................................................................................

81СВИНАРСТВО
Біличенко Є.В., Іванов Л.М. Ефективність проведення селекції у свинарстві за методом М.Ф. Іванова на прикладі української рябої степової і української білої степової порід ..........................................................

85Бондаренко О.Г., Шевченко О.Б., Остапенко Л.М. Аналіз діяльності підприємства ПСП «Молнія-1» Вовчанського району Харківської області .............................................................................................................

90

Волкова В.А., Хоменко О.І. Використання породи дюрок при двопородному схрещуванні .......................................................................................

93

Гапура Н.А., Иванов Л.Н. Оценка продуктивных качеств свиней миргородской породы .................................................................................................

96

Катриченко И.А, Остапенко Л.Н., Шевченко О.Б. Использование агроминеральной добавки для повышения продуктивных качеств свиней на примере силибена ……………………………………………………….

99

Коваль М.М., Хоменко О.І. Відгодівельні властивості свиней вітчизняної та імпортної селекції .................................................................

102

Мартыненко В.В., Гончарова И.И. Организация племенной работы в ЗАО "Бахмутский Аграрный Союз" Артёмовского района Донецкой области ............................................................................................................

105

Малик С.Ю., Хоменко О.И. Современное состояние свиноводства в Украине ...........................................................................................................

110

Мащенко Т.Ю., Хоменко О.И. Стрессы в свиноводстве ...........................

113

Переверзєв В.М., Герасимов В.І. Провідне племінне підприємство харківщини з розведення великої білої породи свиней .............................

116

Руденко І.О., Іванов Л.М. Впровадження ефективних технологій у свинарство .......................................................................................................

120

Сухова А.В., Гончарова І.І. Розвиток фермерських господарств на Україні ............................................................................................................

124

Сердюк М.М. , Герасимов В.І. Характеристика стада свиней та його відтворення у філії «Новоселівка» АФ «Шахтар» ......................................

127

Сохань Е.Ю., Хоменко О.И. Влияние стресс-факторов на организм свиней .............................................................................................................

130

Топоркова Е.В., Иванов Л.Н. Современные энерго - и ресурсосберегаю-щие технологии, применяемые при производстве свинины в Украине ...

133

Храпова А.В., Шевченко О.Б., Остапенко Л.М. Елементи інтенсивної технології виробництва свинини ..................................................................

136СКОТАРСТВО

Борисенко О.М., Остапенко Л.М., Шевченко О.Б. Взаємозв’язок біології молочної продуктивності з проблемами підвищення життедіяльності високопродуктивних тварин ............................................

139Войтович Л.В., Вєліканова В.С. Використання корів в залежності від їх живої маси і віку першого отелення .......................................................................

142

Гончарова А.А., Іванов Л.М. Екстер’ерно - конституційні ознаки та продуктивність червоної степової породи ...........................................................

145

Донец И.А., Иванов Л.Н. Зависимость молочной продуктивности от производственных типов коров красно - пестрой породы .............................

147

Кияниця О. В., Остапенко Л.М., Шевченко О.Б. Залежність молочної продуктивності від технологічних прийомів виробництва ............................

150

Колядинцева О.А., Великанова В.С. Влияние кормления на молочную продуктивность ..............................................................................................

151

Скиба Ю.В. Великанова В.С. Влияние разных факторов на молочную продуктивность ..............................................................................................

153

Шаповалова Т.В., Иванов Л.Н. Характеристика типов коров красной степной породы ..............................................................................................

156КОНЯРСТВО
Амбарцумова А.И. Иванов Л.Н. Тренинг молодняка рысистых пород лошадей ...........................................................................................................

160Соковая Т.В., Гончарова И. И. Украинская верховая порода. История, основные линии и семейства ........................................................................

163

Терещенко В.И., Гончарова И.И. Психология поведения лошадей. Методы работы с лошадьми ........................................................................

166

Уткина Д., Гончарова И.И. Иппотерапия. Распростронение нетрадиционного способа лечения в наши дни ..........................................

169

Фомина  В., Гончарова И.И. Улучшение качества потомства украинских пород лошадей путем вводного скрещивания в Лозовском конном заводе ..........

173ПТАХІВНИЦТВО
Лозовая А.А., Кравцов М.Н. Микроклимат помещений для птицы .........

176ПодкопайА.С., Гончарова І.І. Вплив роздільної годівлі курей на продуктивність птиці .....................................................................................

180

Синельник Ю.О., Іванов Л.М. Ефективність роботи з курми кросу ломан браун-класік .......................................................................................

183БІОЛОГІЯ
Воронцова Т.А., Остапенко Л.Н., Шевченко О.Б. Эндокринные факторы развития животных ………………………………………………

187Капленко Н.И., Остапенко Л.Н., Шевченко О.Б. Инновационный метод повышения продуктивности сельскохозяйственных животных на примере применения антибиотиков ……………………………………….

190

Королева О.С., Гончарова И.И. Целесообразность разведения мышей линий DBA/2 и SJL для экспериментальной ветеринарной практики .....

193

Радченко Д.А., Гончарова И.И. Современные методы содержания и разведения нутрий .........................................................................................

197МЕХАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Головко В.А., Кравцов М.Н. Коррозия металлов и способы защиты от неё ....................................................................................................................

201

КІНОЛОГІЯ
УДК 637.7.

АНАЛІЗ ПРИЧИН НЕПЛІДНОСТІ
Буряк А.А., студентка 5 курсу технологічного факультету

Коваленко Б.П., професор ХДЗВА, науковий керівник

Харківська державна зооветеринарна академія
Актуальність теми. Існує багато причин неплідності у тварин, багато з яких відомі і можуть бути виліковними, але є причини поки що невідомі або невиліковні. Неплідність може бути як у сук, так і у кобелів. Причому зустрічається вона в одинаковому ступені як у тих, так і у інших, хоча собаководи перш за все винуватять у цьому суку [1,2].

Методи досліджень. Причин неплідності, як сказано вище, дуже багато. Для їх вивчення використовувалися різні підходи і методи, у зв’язку з чим існує багато класифікацій.

Результати досліджень. Найбільш повно форми неплідності відображає класифікація, розроблена А.П. Студенцовим.

Природжена неплідність – порушення здатності до відтворення як наслідок аномалій розвитку статевого апарату самців і самок, які виникають під час ембріонального і фетального періодів чи в результаті біологічної неповноцінності яйцеклітин, зиготи або сперміїв.

Інфантилізм – недорозвиток статевих органів чи їх афункційний стан в організму, який досяг зрілості, що обумовлюється недостатньою діяльністю гіпофізу та інших розладів ендокринної і нервової системи. У мілких тварин прижиттєва діагностика інфантилізму не розроблена.

Фримартинізм – характеризується перерозвитком клітору при відсутності чи недорозвитку деяких відділів жіночого статевого апарату. Називається ще неповним (хибним) гермафродитизмом. У собак зустрічається рідко.

Гермафродитизм – це аномалія, яка заключається в розвитку у одного індивідуму сім’яників і яєчників чи яєчнико-сім’яників (складається з яєчникової і тестикулярної тканини). Ця форма природженої неплідності зустрічається рідко. Спостерігається при порушеннях хромосомного набору, коли одні клітини тіла містять жіночий набір хромосом, а інші – чоловічий. Як вторинне захворювання може спостерігатись як наслідок захворювань залоз внутрішньої секреції.

До природженої непліності відносять природжені аномалії шийки матки, вульви і піхви.

У плідників природженою неплідністю є недорозвинення статевого члену, сім’яників, утворення в них кіст, а також одно- чи двосторонній крипторхізм.

Стареча неплідність (клімактерій, клімакс)порушення плодовитості самок і самців внаслідок змін в статевих та інших органах. Відбувається атрофія матки, яєчників та інших частин статевого апарату, в результаті чого функція статевого апарату послаблюється. Органи можуть зменшуватись або залишатись без змін чи, навпаки, збільшуватись. Коли тканинні елементи заміщуються сполучною тканиною. Органи стають твердими, кам’янистими. У плідників видимі зміни не завжди виявляють, тому вирішальним є визначення якості сперми .

Симптоматична неплідність – порушення відтворення внаслідок захворювання статевих та інших органів самок і плідників. Це форма неплідності, яка зустрічається найчастіше. У собак причиною не тільки цієї форми неплідності, а й взагалі з усіх причин неплідності є піометра, хронічні ендометрити, залозисто-тканинна гіперплазія ендометрію. На другому місці стоять враження піхви, добро- та злоякісні пухлини, вагініт; при захворюваннях матки виявляють кісти та інші враження яєчників. Одне з найхарактерніших порушень статевого циклу у собак, що часто зустрічається, - тривалий перебіг, затягування пустовки.

Аліментарна неплідність (від лат. аlimentum - їжа) – порушення відтворення тварин внаслідок загальної чи якісної недостатності кормів. Може бути внаслідок виснаження, ожиріння та неповноцінності кормів.

Експлуатаційна неплідність – неплідність в результаті однобічної надмірної експлуатації. Причинами можуть бути не лише фізичні навантаження, а й статеві, а також тривала годівля цуценят молоком.

Кліматична неплідність – може бути макро- і мікрокліматичною. Тобто при перевезеннях тварин з однієї природно-кліматичної зони в іншу (що буває набагато рідше) або при порушенні мікроклімату в приміщенні, де утримуються тварини (температура, вологість, підвищення концентрації сірководню, аміаку тощо).

Штучна неплідність. Така форма неплідності буває внаслідок неправильної організації та проведення природного і штучного осіменіння (штучно набута неплідність). Штучно направлена неплідність – цілеспрямовано викликане тимчасове чи постійне порушення плодовитості.

Висновки. Неплідність може бути постійною чи носити тимчасовий характер, а причини у зв’язку з великою їх кількістю розділяються на декілька груп: причини фізичного походження і причини, обумовлені пухлинами, інфекційні і т.д. Є також причини, які не підходять не під одну з цих категорій.
Література. 1. Жорж В. Рукероль. Книга о собаках / Пер. с фр. О.В.Мищихи; Под ред. и с предисл. А.И.Козловского. – М.: Колос, 1992. – 158 с. 2. Карпов В.А.Акушерстов и гинекология мелких домашних животных. – М.: Роагропромиздат, 1990. – 288 с.

УДК 636.7.082ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ СОБАК ПОРОДЫ ДОБЕРМАН
Винничук Р.С., студент 4 курса технологического факультета

Коваленко Б.П., профессор ХДЗВА, научный руководитель

Харьковская государственная зооветеринарная академия
Актуальность исследований. Доберман – единственная порода в мире, которая была выведенная по задумке человека. Собака должна была находиться рядом с человеком в экипаже, обладать значительным интеллектом, чтобы анализировать ситуацию и самостоятельно принимать решения, быть преданной только хозяину.

Создатель породы Фридрих Луис Доберман. В кинологической литературе нет единой версии о начальном периоде создания породы, как, впрочем, и о самом Ф.Л. Добермане. Однако большинство авторов считают, что Ф.Л. Доберман начал заниматься разведением собак-телохранителей около 1860г. Исходным “племенным” материалом послужили беспородные с современной точки зрения собаки, обладавшие ценными качествами [1].

В 1899г. в Апольде по инициативе О. Геллера был создан первый клуб любителей этой породы. В этом же году, спустя пять лет после смерти Ф.Л. Добермана, порода получила свое второе название – “доберман-пинчер”. Так благодарные любители породы выразили признательность ее создателю.

В 1949г. было принято решение опустить в наименовании породы слово “пинчер”,так как многие кинологи считали неправомерным причисление породы к группе пинчеров. Порода стала называться просто “доберман”. И 1960 году под этим названием и номером 143-я в Международной кинологической федерации порода зарегистрирована как немецкая [2].Результаты исследований. Среди собак зачинатель породы Ф.Л. Доберман выбирал самых злобных. Уже к концу 70-х годов в Апольде и окрестностях появилось однотипное поголовье собак. Купированные уши и хвост придавали им сходство с пинчером, однако по сложению они стояли ближе к овчаркам. Шерсть их была жесткой, довольно короткой и прилегающей, подшерсток они имели по всему телу. В основном это были собаки черно-подпалового окраса, но со светлыми подпалами и глазами. Выглядели они примитивными, можно сказать, грубо сколоченными, совсем не похожими на современных красавцев доберманов, но уже тогда отличались прекрасно развитыми конечностями с хорошо выраженными углами сочленений. По скорости бега они почти не уступали борзым, обладали феноменальной прыгучестью и ловкостью, имели великолепное чутье и могли быть хорошими охотничьими собаками. Их ценили за сообразительность, безграничную преданность хозяину, надежность при охране и бесстрашие. Но у этих собак, по впечатлениям очевидцев, “словно черт сидит внутри, и все они были наполнены неуемной злостью”.

Годы селекционной работы над породой дали свои результаты. Сегодня доберман – это собака с элегантными линиями корпуса, гордой осанкой, живым темпераментом, решительным поведением, обладающая острым чутьем и слухом. Отлично дрессируется. Доберман – это сочетание гордой осанки и атлетической силы с красотой законченных форм и совершенства линий. Пес компактный и гармоничный, правильно сложенный. Тонкая кожа плотно облегает мускулистое тело. Шерсть короткая и гладкая [3].

К двум годам молодая собака достигает половой зрелости. К племенной вязке допускаются только собаки, прошедшие экспертизу на выставках и имеющие оценку не ниже “очень хорошо, ” а также дипломы о дрессировке.

Только те собаки могут быть признаны имеющими здоровую наследственность, которые соответствуют стандарту во внешнем строении, имеют породный тип и темперамент, характерные для данной породы, без явно выраженных наследственных дефектов, которые могли бы ухудшить функциональное здоровье их потомства. КСУ обязан пресекать любые попытки породные особенности, указанные в стандарте. Собаки с пороками \ неконтролируемое поведение, глухота или слепота, существенные дефекты зубов, альбинизм, нетипичный для породы окрас шерсти – не могут быть использованы для разведения. Разведение должно служить цели сохранения и увеличения генетического разнообразия пород собак.

Вопросами племенного разведения занимаются клубы. Кинологи клуба составляют планы вязок, которые определяют выбор пар. Цель племенной работы - сохранение лучших качеств породы и ее улучшение. В задачу хозяев кобеля и суки входят правильный уход за своими питомцами и подготовка их к вязке.

Молодого кобеля не вяжут до полутора лет. Чтобы кобель был здоров, за ним нужно правильно ухаживать. Кормить один два раза в день. В рацион включить сырое мясо, рыбу, молоко, витамины группы В и Е. Не следует слишком часто вязать кобеля, чтобы не потерять уровень кондиции. Все прививки необходимо делать вовремя. Для первой вязки кобелю лучше подобрать опытную суку, желательно такую, которая не противится вязке, обладает хорошим характером и ободрит его. Труднее вязать не развязанного кобеля с не развязанной сукой. Необходимо убедиться, что сука готова к вязке, иначе она может покусать кобеля, напугав его на всю жизнь [4].

Обычно суку начинают вязать с третьей пустовки (в возрасте от 2 до 2,5 лет). Однако суку не следует вязать впервые после 4 – 5 лет, у нее могут возникнуть трудности при родах. Лучше, чтобы сука хоть раз в жизни родила. Для того, чтобы она сохранила здоровье, не стремитесь получить от вашей суки больше одного помета в год.

Половой цикл суки может значительно различаться у разных особей и меняться от сезона к сезону (от течки к течке). Он протекает два раза в год и делиться на фазы. Во время течки в родовых путях и рогах матки усиливается кровообращение, стенки влагалища и матки утолщаются, петля набухает, однако остается твердой, появляются первые кровянистые выделения. Максимально выделение крови свидетельствует о выходе яйцеклетки. Сука становится игривой, но нельзя допустить спаривания до овуляции (к 12 – 14 дню). К этому времени выделения бледнеют, вульва становиться мягкой и вялой. Это внезапное смягчение вульвы показывает, что овуляция произошла и суку следует вязать в течении следующих 2 дней. Это более точный признак, чем цвет выделений. Длительность этой фазы – около 3 дней. Сука, которую используют для племенной работы, должна обладать хорошим характером, быть здоровой, женственной и породистой, иметь крупную конституцию и хорошую родословную.

Очень важно не застудить суку во время течки, содержать ее нужно в тепле и не подвергать сквознякам. Ее нужно правильно кормить и выгуливать. У суки не должно быть глистов и накожных паразитов. Очень важно чтобы все прививки были сделаны вовремя. За 2 – 3 недели до вязки начните давать суке витамин Е и минеральные добавки.

Как правило, привозят на вязку суку. Перед вязкой необходимо хорошо выгулять обеих собак. Наденьте на них мягкие ошейники. При знакомстве держите собак на коротких поводках, чтобы они не повредили друг друга. Вязка может длиться от 5 до 40 минут, хотя для оплодотворения достаточно всего нескольких минут. Если вязка не получилась, то необходимо повторить ее на следующий день. Кобеля менять не нужно, так как могло уже произойти оплодотворение.

Обычно помогать собакам при вязке нет необходимости. Здоровые, правильно подобранные собаки сами с этим прекрасно справятся. Однако, беспокойную суку можно во время вязки подержать. Категорически запрещается насильственно расцеплять собак, стоящих в ‘’замке” [5].

Беременность у доберманов длится чаще всего 61 – 63 дня. Раньше 57 дня щенки обычно не жизнеспособны, но зато на 70 день они могут быть живыми.

На протяжении всей беременности гуляйте с сукой не менее 2 – 3 часов в день. Не ограничивайте ее в движениях, но тренировки на это время прекратите. За 2 недели до родов организуйте суке место для родов. Оно должно быть теплым и находиться в изоляционном месте. В пищу вводят минеральную подкормку. На протяжении всей беременности давайте собаке витамины А, В, Д, Е. Со второй половины беременности увеличивают объем пищи, кормят суку в 2 – 3 приема, добавляя и еду яичный желток [6].

Помещение, где будут проходить роды, а также подготовленное место для родов тщательно вымыть и продезинфецировать. Суку нужно поместить туда заранее, дней за 10 до щенения. Подстилка должна хорошо чиститься. Очень удобно пользоваться газетами. Они сохраняют тепло, впитывают влагу, легко меняются [7].

Предвестниками щенения можно считать:

-появление молозива;

-отечность половых губ и опущение живота;

-отказ от пищи;

-забота о приготовлении гнезда \сука активно роет \;

-возбуждение, беспокойство.

При нормальном исходе беременности сука должна сама разродиться. Нужно позволить ей делать все самой, что она может сделать для своих щенков. И только в экстренных случаях помочь суке при родах.

Чаще всего продолжительность родов длится от нескольких часов до суток. Щенки появляются через разные промежутки времени от 15 минут до 2 часов. У сук этой породы обычно рождается 5-8 щенков.

Не разрешайте суке поедать последы, убирайте их. Однако для стимуляции лактации полезно скормить собаке один два последа
(они содержат гормоны, способствующие выделению молока и сокращении матки) [8].

Как только закончится родовая деятельность, и щенки нормально сосут, суке можно предложить кефир, а также крепкий чай с молоком. Предлагайте ей пить чаще, но в небольших количествах. Выгуливать суку нужно чаще, в течении нескольких дней у нее может быть жидкий стул. Кормят суку облегченной диетой. Вместе с тем пища должна быть калорийной и в таком количестве, чтобы удовлетворить аппетит. С третьего дня суку кормят так же, как и до родов. Выгуливайте ее не менее 4 раз в день. Со второй недели время прогулок увеличивают.

Во время всего послеродового периода суке нужен покой, поэтому в доме не должно быть посторонних, они очень расстраивают собаку, особенно если она заботливая мать. Откажитесь на время от гостей.

До тех пор, пока щенок находится у заводчика, тот должен обеспечить ему здоровую жизнь в физическом и психическом плане, а также провести необходимые профилактические прививки и дегельминтизацию соответственно возрасту щенка.

Передача щенка во владение разрешается после достижения щенком 7-недельного возраста [9].

Выводы. Для возпризводства доберманов необходимо серьезно отнестись к подбору пары. Допускать к вязке только собак прошедших экспертизу на выставках. Кабель должен быть не моложе полутора лет, а сука 2 – 2,5 года. Вести тщательную выбраковку щенков. Для продолжения рода отбирают только здоровых щенков соответствующих стандарту. Вопросами племенного разведения должны заниматься только клубы.

Цель заводчика – использовать только таких собак, которые могут вязаться, рожать и воспитывать щенков естественным путем.


Литература. 1. Дубров М. Доберман. – М.: Центрполиграф. 2003. – 138 с. 2. Доберман. – Х.: Плюмах и Кº.,1995. –108 с. – (Моя собака). 3. М. Дубров. Стандарты пород собак. – М.: Центрполиграф. 2000. – 604 с. 4. Сотская М.Н., Московкина Н.Н. Племенное разведение собак. – М.:ООО «Аквариум принт», 2006. –304с.: ил. 5. М. Дороган, В.Н. Челноковой. Ваша собака. Все о собаке. – Ростов н/Д: Издательский дом «Владис», 2006. – 640 с. 6.Служебное собаководство: Сб./Сост. В.Н. Зубко. – М.: ДОСААФ, 1987. – 382с., 4 л. ил.: ил. 7.Поведение собаки: Пособие для собаководов. Е.Н. Мычко, М.Н. Сотская, В.А. Беленький, Ю.В. Журавлев и др. – М.: ООО «Аквариум принт», 2004. – 400 с. 8.Романова Г. И., Лищинский С. М. Доберман. Стандарт. Содержание. Дрессировка. Разведение. Профилактика заболеваний – М.: ООО «Аквариум принт», 2007. – 144 с. 9.Доберман. Стандарты. Содержание. Разведение. Профилактика заболеваний. (Авт. В. Крук / Под ред. Н. Ланко, Е. Цыганковой) – М.: ООО «Аквариум принт», 2006. – 64 с.

УДК 636.7:791.8НАЦИОНАЛЬНАЯ ДРЕССИРОВКА "СОБАКА В ГОРОДЕ"
Вовк А.И., 5 курс технологического факультета

Коваленко Б.П., профессор ХГЗВА, научный руководитель

Харьковская государственная зооветеринарная академия
Принятый на национальном уровне курс дрессировки для собак всех пород, призванный оптимально решить вопрос социализации и адаптации собак, содержащихся в городских условиях. Курс направлен на выработку у собак навыков социальной адаптации к людям и животным, контакта с дрессировщиком, элементарного послушания и соблюдения норм поведения, диктуемых окружающим обществом.

По курсу дрессировки "Собака в городе" проводятся соревнования и чемпионаты на различных уровнях с целью:  • Оценки поголовья по служебным качествам, показа достижений в дрессировке, определения лучших дрессировщиков и инструкторов;

  • Получения допуска к племенному разведению для сук служебных пород (ротвейлер, доберман, ризеншнауцер, боксер);

  • Вовлечения собаководов-любителей, и в первую очередь молодежи, в активную работу по служебному собаководству;

  • Обмена опытом работы по дрессировке дрессировщиков-любителей, инструкторов, кинологических организаций;

  • Дальнейшего развития и популяризации собаководства и дрессировки [1-3].

Описание навыков:

Показ прикуса. В начале испытания по вызову судьи дрессировщик вместе с собакой подходит к судье. Принимает основное положение (дрессировщик спокойно стоит, собака сидит у его левой ноги). Дрессировщик должен чётко назвать свою фамилию и полную кличку собаки. Судья сверяет номер клейма на собаке с номером клейма, указанным в заявке. Затем проводится осмотр собаки. Обязательным требованием является проверка прикуса и зубной системы, а также наличия семенников у кобелей.

Отношение к наморднику у ноги дрессировщика /выдержка 10 сек/. Дрессировщик надевает намордник сидящей у левой ноги собаке. Со­бака спокойно на это реагирует. Собака должна безразлично относиться к наморднику, не проявлять сопротивления при надевании и ношении (намордник может быть любого образца, кроме петельного).

Отношение к наморднику в свободном состоянии по команде "гуляй". По команде "гуляй" и жесту правой рукой дрессировщика, собака должна принять свободное состояние, не пытаясь сбросить намордник. Собака должна находиться в свободном состоянии до тех пор, пока судья не даст дрессировщику сигнал для подзыва собаки.

Подзыв собаки из свободного состояния. По первой команде дрессировщика собака должна подбежать к хозя­ину и сесть перед ним. По один раз поданной дрессировщиком команде "рядом" собака должна сесть у его левой ноги. Навык считается невыполненным, если собака не подошла к дрессировщику в течение 15 секунд после первой команды (всего разрешается подать 3 команды, в этом случае начисляются штрафные балы). При подзыве собаки из свободного состояния до команды разрешается назвать кличку для привлечения внимания собаки (оценка при этом не снижается, время подхода отсчитывается с момента подачи клички).

Прекращение нежелательных действий по команде "фу". Дрессировщик усаживает собаку по команде "сидеть" у левой ноги на открытой ладони предлагает ей несколько кусочков корма, которые она должна съесть. По указанию судьи, при очередном предложении корма, дрессировщик подает команду "фу". Собака должна прекратить совершаемое ею действие. После этого дрессировщик опять предлагает собаке корм, который она должна съесть. Только после этого навык считается выполненным.

Движение собаки рядом с дрессировщиком на поводке в наморднике и без него. Дрессировщик с собакой двигается по определенному маршруту (50 шагов), пока­зывая два поворота направо, два налево, два кругом, две останов­ки и два изменения темпа: бег и медленный шаг /протяженностью не менее 10-ти шагов/. Команда "рядом" подается при начале движения, поворотах, остановках и изменениях темпа. Собака должна идти спокойно, рядом с дрессировщиком, у его левой ноги (плечо собаки на уровне колена дрессировщика). При остановке после ко­манды "рядом" собака должна сесть у левой ноги дрессировщика. Намордник надевается собаке перед началом упражнения в позиции основной стойки. После второго разворота дрессировщик проходит 10 шагов, останавливается, снимает с собаки намордник (любое поощрение запрещено), принимает основную стойку и продолжает дальнейшее движение по схеме.

Отношение к выстрелу во время движения по команде "рядом". Во время движения дрессировщика с собакой по команде "рядом" (но не во время прохождения через группу людей) про­изводятся два выстрела с промежутком 5 сек. с расстояния не менее 15 метров /из пистолета 6-9мм/. Собака должна остаться равнодушной к выстрелам. Если собака пугается выстрелов, то она сразу снимается с испытаний. Если собака в ответ на выстрелы демонстрирует агрессию, то пока она ещё контролируется дрессировщиком, испытание может быть продолжено, то за это начисляются штрафные баллы.

Прохождение через группу людей . Владелец с собакой на свободном поводке длиной 1-1,5 метра проходит через группу людей (не менее 4 человек). Поведение людей должно быть естественным, без агрессии и страха. При необходимости судья имеет право повторить проверку собаки. Дрессировщик проходит группу два раза, каждый раз он должен сделать минимум одну «восьмёрку» (где будут присутствовать как минимум один левый и один правый поворот). Дрессировщик делает остановку в группе, собака при этом должна сесть у левой ноги дрессировщика. Затем, подав команду « Рядом!», дрессировщик выходит из группы людей и движется к рубежу «Аппортировка на ровной поверхности».

Аппортировка на ровной поверхности предмета, принадлежащего дрессировщику. Команда «Аппорт». Собака находится в основном положении у левой ноги дрессировщика. Дрессировщик бросает предмет на расстояние примерно 10-ти шагов. Собака должна по один раз поданной команде «Аппорт» быстро подбежать к брошенному предмету и, взяв его, так же быстро принести предмет дрессировщику. Собака должна плотно сесть перед дрессировщиком и держать предмет в пасти до тех пор, пока дрессировщик не возьмёт у неё предмет, предварительно дав команду голосом «Дай!». По команде «Рядом!» собака должна быстро сесть рядом с дрессировщиком. Дрессировщик должен находиться в основном положении до тех пор, пока собака не отдаст предмет и не сядет рядом с дрессировщиком слева от него.

Посадка, укладка, стояние у ноги дрессировщика. Собака находится у левой ноги дрессировщика. По указанию судьи дрессировщик подает команды "сидеть", "стоять", "лежать". Команды подаются не менее 5-ти раз в различной после­довательности и из разных положений и только голосом. Собака должна по первой команде принять требуемое положение и не изменять его, не продвигаться, оставаясь на месте до следующей команды (продвижением считается перемещение собаки всеми четырьмя лапами). Дрессировщик не должен менять основного положения, занятого при начале упражнения.

Отношение к лакомству из рук постороннего. Собака сидит у левой ноги дрессировщика, по указанию судьи помо­щник протягивает собаке на открытой ладони лакомство, которое собака не должна брать.

Фиксация собаки на месте. Проверяется в двух положениях "сидеть" и "лежать". Дрессировщик подает собаке команду "Сидеть" или "Лежать" и отходит от нее на расстояние не менее 20-ти шагов оста­навливаясь спиной к собаке. По истечении 30-ти сек. дрессировщик возвращается к собаке и останавливается справа от нее /обход со­баки обязателен/ после чего повторяет весь навык, фиксируя собаку в другом положении.

К исполнению допускаются собаки не моложе 12-ти мес. возраста.

Испытания считаются сданными, если собака набирает в сумме не менее 70-ти баллов.

70-80 баллов - оценка "удовлетворительно"

81-90 баллов - оценка "хорошо"

91-95 баллов - оценка "очень хорошо"

96-100 баллов - оценка "отлично".

Собаки, набравшие 81 6л. и выше получают диплом и сертификат (отдельное оформление).

Собаки, набравшие от 70-80 баллов получают диплом.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница