Конярство


Приріст маси яйця на протязі 12-ти місяцівстраница17/18
Дата09.08.2019
Размер5.29 Mb.
#128083
ТипРішення
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Приріст маси яйця на протязі 12-ти місяців

Кліткове утримання курей є прогресивним способом і дозволяє ефективно використовувати площу приміщення, механізувати та автоматизувати технологічні процеси(годівлю, напування, видалення посліду, збір яєць). При клітковому утриманні місткість пташників збільшується, покращуються санітарно-гігієнічні умови утримання курей та водночас зменшуються затрати робочої сили.

Одним з головних показників високої продуктивності є забезпечення курей повноцінними кормами з витратами 1,2-1,3 кг на 10 яєць. Комбікорм є сумішем очищеної та подрібненої кормової сировини, забезпечуючи можливість найбільш ефективно використовувати поживні речовини кормів. Корма готуються за різними властивостями та енергетичними цінностями в зв’язку з фізіологічними особливостями птиці. Для підвищення засвоєння поживних речовин в організмі курей-несучок необхідно комбікорми балансувати по обмінній енергії, поживним та біологічно активним речовинам. На підприємстві роздача кормів здійснюється автоматично три рази в день за допомогою сучасного обладнання фірми «Big Dutchman», представлена автоматизованим бункерним кормороздатчиком [3].

Таблиця - Склад кормів для курей кросу ломан-браун в різні періоди життяСировина

Відсоткове співвідношення сировини у кормах в різні періоди життя курей

Курчата з 1-2 тижнів

Молоді кури з 17-22 тижнів

Кури несучки з 21-46 тижнів

Пшениця

23.62

30.570

21.230

Кукурудза

26.0

27.700

30.000

Жмих соєвий

32.0

20.000

18.000

Шрот рибний

15.0

6.000

5.000

Шрот соняшниковий

-

8.000

12.000

Масло соняшника

-

2.000

3.000

Метионин

0.100

0.110

0.150

Вапняк

0.760

3.500

8.150

Сіль

0.170

0.290

0.290

Трикальційфосфат

2.000

3.500

1.980

Поживні речовини

Масове відношення (г) поживних речовин у кормах на різних періодах життя курей

Курчата з 1-2 тижнів

Молоді кури з 17-22 тижнів

Кури несучки з 21-46 тижнів

Сирий прот.

210.987

174.199

171.092

Клітковина

31.248

50.786

55.891

Лимонна кисл.

14.695

22.254

26.157

Кальцій

10.527

20.195

37.651

Натрій

1.524

1.506

1.525

Хлор

2.244

2.197

2.276

Фосфор

-

-

7.768

Лізин

12.106

8.530

8.037

Метіонін

4.856

3.895

4.376

Тиронін

3.233

2.100

2.074

Аргінін

-

11.205

11.587

Вітамін А

-

-

11.952

Вітамін Д

-

-

3.000

Вітамін Е

-

-

20.641

На територію пташників категорично заборонений вхід стороннім, щоб уникнути стресових ситуацій для птиці, які впливають на стан здоров`я, її розвиток, ріст та несучість.

Кожен день відбувається огляд та оцінка стану здоров`я птиці та стану обладнання пташників. Йде щоденна дезінфекція обладнання, спецодягу працівників та території пташників 3% розчином віркону.

За рік на птахівництві проводиться 11 вакцинацій від пташиного бронхіту, хвороби Марека, хвороби Н`юкасло, пташиної оспи, синдрому зниження несучості, пулороза та інші.

Висновки. Ефективність племінної роботи з курми яєчних порід залежить від раціональності ведення господарства. Застосування всіх вищенаведених елементів технології суттєво підвищує продуктивні якості кур-несучок, а також якість яєць. На виробництві необхідно розробити чітку схему годування курей, посилити контроль за якістю компонентів, які входять до складу кормів, забезпечити птахофабрики сучасним автоматизованим обладнанням та ветеринарними препаратами. Для виходу з кризи та підвищення ефективності роботи, господарства повинні виробляти конкурентноспроможну продукцію та з вигодою її реалізовувати. В наш час племінним птахорозвідним господарствам України необхідний новий генетичний матеріал для створення вітчизняних високопродуктивних кросів всіх видів сільськогосподарської птиці. Висока продуктивність у гібридів зберігається тільки в одному поколінні, тому птицю гібридних форм завозити із-за кордону не дуже рентабельно. Кінцевою метою ефективної роботи з курми кросу Ломан Браун- класік є підвищення рентабельності вузькоспеціалізованих підприємств, які виробляють харчові яйця і м’ясо птиці.
Література. 1.Ткаченко В.П.Раціональність використання амінокислот в кормах курей для підвищення їх продуктивних якостей// Сучасне птахівництво.-№7.-2005.с.27-28. 2. Ярошенко Ф.О. Сучасні світові тенденції розвитку птахівництва.-К.2003.-59с.3.Семинар на фирме «Big Dutchman»//Птицеводство, 2000, №4, с.48-50.

БІОЛОГІЯ
УДК 636.7.082

ЭНДОКРИННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ
Воронцова Т.А., студентка 5 курса технологического факультета

Остапенко Л.Н., Шевченко О.Б., доценты, научные руководители

Харьковская государственная зооветеринарная академия
Введение. Эндокринология – наука, изучающая строение и функции эндокринных желез, продукты их жизнедеятельности – гормоны, а также заболевания, связанные с нарушениями функций этих желез.

Эндокринология возникла в результате наблюдения болезней, попыток объяснить нарушения обмена веществ, вызывающих половую неполноценность, диабет, аддисонову болезнь и др. Затем много внимания было уделено выявлению нервных основ влияния эндокринных желез через вырабатываемые гормоны.Актуальность исследований. В настоящее время во всем мире интенсивно ведутся исследования по использованию гормонов в животноводстве, наиболее результативными являются следующие.

Результаты исследований:

  1. Использование естественных гормонов, а также их синтетических аналогов для регулирования процессов размножения у сельскохозяйственных животных, чтобы вызвать охоту и течку в хозяйственно-удобные сроки и повысить естественную плодовитость животных.

  2. Использование гормонов и их различных заменителей для увеличения прироста живой массы сельскохозяйственных животных, снижения затраты корма на килограмм прироста массы, сокращения сроков откорма, т. е. как прием, направленный на увеличение мясной продуктивности.

3. Использование гормонов для повышения молочной и шерстной продуктивности.

  1. Использование показателей гормонального статуса животных для раннего прогнозирования будущей продуктивности животных, т. е. как один из приемов селекционной работы.

  2. Использование гормонов с лечебной и профилактической целью при заболеваниях с очень разным патогенезом.

Регуляция физиологических процессов, роста и продуктивности сельскохозяйственных животных осуществляется комплексно, в виде рефлекторных реакций и гормональных воздействий на клетки, ткани и органы. При участии нервной системы гормоны оказывают коррелирующее воздействие на развитие, дифференцировку и рост тканей и органов, стимулируют воспроизводительные функции, процессы метаболизма и продуктивность. Как правило, один и тот же гормон может оказывать соответствующее влияние на несколько физиологических процессов. В то же время различные гормоны, выделяемые одной или несколькими эндокринными железами, могут проявлять свое действие как синергисты или антагонисты.

Регулирование обмена веществ с помощью гормонов во многом зависит от интенсивности их образования и поступления в кровь, от продолжительности срока действия и скорости распада, а также от направленности их влияния на обменные процессы. Результаты действия гормонов зависят от их концентрации, а также от чувствительности эффекторных органов и клеток, от физиологического состояния и функциональной лабильности органов, нервной системы и всего организма. У одних гормонов влияние на процессы метаболизма проявляется, в основном, как анаболическое (соматотропин, инсулин, половые гормоны), а у других гормонов — как катаболическое (тироксин, глюкокортикоиды).

Для роста животных, их важнейшей продуктивной функции, связанной с наращиванием живой массы, важным регулирующим гормоном является соматотропный гормон (СТГ), который действует непосредственно на метаболические процессы в клетках. Многочисленными исследованиями установлено, что СТГ гипофиза стимулирует анаболическую фазу в белковом обмене. Введение его в организм активирует процессы биосинтеза белка из аминокислот, ускоряет обмен и увеличивает РНК в клетках печени и других белоксинтезирующих тканях. Он улучшает использование азота, усиливает синтез белков и других веществ, митоз клеток, активирует образование коллагена и рост костей, ускоряет расщепление жиров и гликогена, что в свою очередь улучшает метаболизм и энергетические процессы в клетках.

Действие на рост животных СТГ оказывает в синергизме с инсулином. Они совместно активируют функции рибосом, синтез ДНК и другие анаболические процессы. На инкрецию соматотропина оказывают влияние тиротропин, глюкагон, вазопрессин, половые гормоны.

Одним из важнейших анаболических гормонов является инсулин. Наибольшее влияние он оказывает на обмен углеводов. Инсулин регулирует синтез гликогена в печени и мышцах. В жировой ткани и печени он стимулирует превращение углеводов в жиры.

Гормоны мозговой части надпочечника (адреналин и норадреналин) повышают систолическое и диастолическое давление крови, усиливают обмен белков и окислительные процессы в организме.

Гормоны коры надпочечников (более 40 соединений) принимают активное участие в регуляции углеводного, жирового и минерального обменов, активно участвует в регуляции обмена веществ и продуктивности у крупного рогатого скота.

Гормоны половых желез (эстрогены, гестагены и андрогены) влияют на рост и развитие полового аппарата, на вторичные половые признаки, обмен веществ, функциональное состояние нервной системы.

В то же время один и тот же гормон может по-разному действовать на несколько различных процессов: изменять обмен веществ, стимулировать рост или развитие животного, подавлять или усиливать функцию органа и т. д.

Таким образом, гормоны могут вызывать изменение метаболизма, стимулировать формообразовательные процессы, продуктивность и воспроизводительную функцию, дифференцировку тканей и рост.Выводы. Теперь уже хорошо известна связь между строением и действием гормонов, что имеет большое значение и для понимания механизма действия их и для создания синтетических препаратов желаемого действия. Во всем мире придается большое значение изучению метаболизма гормонов у сельскохозяйственных животных. С каждым годом увеличивается поток информации о гормональном статусе и способах его значительного изменения различными приемами с целью увеличения продуктивности животных.

В настоящее время изучаются возможности стимуляции продуктивности животных воздействием на гипоталамус, где образуются соматолиберин — стимулятор инкреции СТГ. Имеются данные о том, что возбуждение гипоталамуса простагландинами, глюкагоном и некоторыми аминокислотами (аргинином, лизином) стимулирует аппетит и поедаемость корма, что положительно сказывается на метаболизме и продуктивности животных.


Литература. 1. Журбенко А. М. Гормоны и продуктивность животных. – К.: „Урожай”, - 128 с. 2. Эндокринная регуляция роста и продуктивности с/х жи-х / В. П. Радченко, В. А. Матвеев, Е. В. Бутров и др.; ВАСХНИЛ, - М.: Агропромиздат,- 1991. – 160 с. 3. Гормоны в животноводстве. –М.: „Колос”. – 1977.-345 с. 4. Прохоров А. М, Гиляров М.С.Советский энциклопедический словарь. – М.: -1981.-1567 с.
УДК-636.087.8

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА ПРИМЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ
Капленко Н.И., магистр технологического факультета

Остапенко Л.Н., Шевченко О.Б., доценты, научные руководители

Харьковская государственная зооветеринарная академия
Введение. Одной из актуальных проблем ХХI века является обеспечение растущего народонаселения планеты безопасным продовольствием. На решение этой проблемы направлены усилия и средства многих высокоразвитых стран.

Обсуждается, и разрабатываются различные варианты выхода из кризиса продовольственной проблемы мира, одним из которых являются применения биологически активных веществ в сельскохозяйственном производстве, в частности, антибиотиков.

Антибиотики – самый большой класс фармацевтических соединений, синтез которых осуществляется преимущественно микробными клетками.

Актуальность темы. Основное применение антибиотики получили в медицинской практике, другая же важная область их использования – сельское хозяйство, особенно животноводство. Связано это с тем, что, во-первых, в промышленном производстве большое количество животных содержат на относительно малых площадях, что и предопределяет распространение различных инфекций.

Во-вторых, выращивания и содержание животных предусматривает медикаментозную обработку.

В-третьих, широкомасштабная профилактика антибиотиками необходима и при транспортировке животных для снятия стресса.

Наиболее распространенными препаратами в ветеринарии являются антибиотики тетрациклиновой группы. Рынок отечественных производителей предлагает широкий спектр антибиотических препаратов таких как: биомезин – для профилактики и лечения колибактериоза, отечной болезни, бронхопневмонии и дизентерии свиней; доксициклин 20% - для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания и желудочно- кишечного тракта и бактериальной этиологии у птицы и свиней; Докси Форте используется, стой же целью для птицы.

Антибиотики группы цефалоспоринов применяют для лечения респираторных заболеваний у крупного рогатого скота и свиней.

Например, тилозин тертрат – в скотоводстве для профилактики и лечения бронхопневмонии, диспепсии новорожденных, а также в схеме борьбы с некробактериозом и абцессами печени; в свиноводстве для лечения и профилактики гастроэнтероколитов, дизентерии свиней и прочих кишечных инфекций, атрофического ренита, бронхопневмонии и других респираторных инфекций, микоплазменных артритов. Особенностью этого препарата является то, что резистентность микоплазм развивается крайне редко.

В комплексе мероприятий по профилактике и лечению желудочно-кишечных заболеваний у телят большую роль играют антибиотики аминогликозидной группы.

Например, апромицин наименее токсичен, за счет высокоэффективности его используют более низкие дозы. Было исследование 195 штаммов кишечной палочки, и не один из них не оказался резистентным к апромицину (согласно Директиве комиссии Евросоюза EMEA/MRL/526/98FINAL), что видно на диаграмме.

Выводы. Использование антибиотиков при откорме мясного скота позволяет повысить приросты живой массы молодняка, сократить период откорма и снизить стоимость кормления. Целесообразно использование перечисленных препаратов и производителям молока, которые могут сократить стоимость кормления ремонтного молодняка за счет его ускоренного роста и снижения кормовых затрат . Также использование антибиотиков в малых количествах защищает животных от различного типа инфекций. В случае прекращения использования антибиотиков представляет угрозу для обеспечения продовольственной безопасности мирового сообщества.
Литература. 1. Аликаев В.А. и др. Профилактика и лечение диспепсии телят. М., 1987. -С.6. 2. Башкиров О.Г. Комплексная программа фирмы «Эланко» при бактериальных заболеваниях в промышленном свиноводстве. – «Ветеринария», 1999. -№11. 3. Буряков Н.М. Антибиотики кормовые // Комбикормовая промышленность. -1995. -№95. -С.36. 4. Гарбузов А.В. и др. Препараты антибиотиков и витаминов для животноводства. В кн. : Микробиологическое производство. Обзорная информация. Вып. 1. М.,1991, с52. 5.Голиков А.В. и др. Гентамицин и бисептол – 400 при колибактериозе у телят. – «Ветеринария», 1989, №4, с 34-35. 6. Горбатенко И.Ю., Гиль М.И. Біологія продуктивності сільськолгосподарських тварин. Навчальний посібник. – Миколаїв, 2006. – 218с. 7. Гущинов В.Н. Состояние и проблемы ветеринарной гигиены животных. «Ветеринария», 1999, №7,с.50-53. 8. Дженсон Р.,Маккей Д.Болезни крупного рогатого скота при промышленном откорме. Пер. с англ. М.,1987,с.95. 9. Жиганова Л.П. Использование антибиотиков в сельскохозяйственном производстве США и стран Европейского Сообщества.«Ефективні корми та годівля», 2007, -№6, -с.7-15. 10. Эльце К., и др.Болезни молодняка сельскохозяйственных животных.М.,1987,с.6. 11. Коробкова Т.П. и др.Современное состояние пименения антибиотиков в сельском хозяйстве.«Антибиотики и медицинская биотехнология», 1987,№8,с.563-571. 12. Кудрявцева Е.А., Воейкова Т.Д.Антибиотики семейства вирджиниамицина.- «Биотехнология », 1997,№6,с.3-18. 13. Мозгов И.В. Антибиотики в ветеринарии. М.,1983. 14. Нежданов А.Г.и др. Профилактика бесплодия и воспроизводство крупного рогатого скота. - «Ветеринария», 1999,№5,с.3-6. 15. Нечаева Л.А. и др.Чувствительность к антибиотикам эшерихий и сальмонелл,выделенных из животных в различных зонах страны: Сборник научных трудов ВГНКИ ветпрепаратов.М.,1982,с.62-66. 16. Пашкевичус Г.Г. Острые желудочно-кишечные заболевания телят.В кн.: Актуальные вопросы борьбы с болезнями сельскохозяйственных животных, Рига,1981,с.32-33. 17. Пилуй А.Ф.,Майоров В.С.Экономический ущерб от желудочно-кишечных заболеваний новорожденных телят .-В кн.:Актуальные вопросы борьбы с болезнями сельскохозяйственных животных, Рига,1981,с.12-13. 18. Смирнов А.М.Задачи и перспективы ветеринарной науки.-«Ветеринария»,1999,№10,с.3-5. 19. Сорокина Т.А. и др. Антогонистическое действие двух штаммов Pseudomonas на фитопатогенные грибы и бактерии и перспективы их использования для биологической борьбы с заболеваниями растений // Биотехнология. -1998. -№2. -С.37-43. 20. Шайхаманов М.Х. и др. Этиология, патогенез, лечение и профилактика диспепсии телят // Ветеринария. -1998. -№8. -С.88-92.
УДК 636.028

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РАЗВЕДЕНИЯ МЫШЕЙ ЛИНИЙ DBA/2 И SJL ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКИ
Королева О.С., студентка II курса факультета ветеринарной медицины

Гончарова И.И., научный руководитель, кандидат с-х наук, ассистент

Харьковская государственная зооветеринарная академия
Актуальность исследований. Лабораторные мыши являются наиболее часто используемыми лабораторными животными в экспериментальной практике врачей гуманной и ветеринарной медицины (около 70% всех лабораторных животных). Этот факт объясняется рядом характеристик, таких как маленькие размеры животного, высокая репродуктивность за малое время, небольшие площади для содержания [1].

В различных медицинских и ветеринарных учреждениях разных стран мира проводятся работы по разведению чистопородных видов мышей, гомозиготность которых поддерживается десятки и сотни лет.

На сегодняшний день известно около 200 линий лабораторных мышей, по каждой из которых составлены подробные описания их анатомических, гистохимических и генетических свойств [2], а также даны методы содержания, кормления, разведения и области применения [3].

Известно, что качество проведенных экспериментов на лабораторных мышах во многом зависит от правильного выбора линии животного с учетом всех его показателей, поэтому данная работа направлена на изучение генетических характеристик лабораторных мышей с целью сравнения их с генетическими характеристиками некоторых с.-х. и домашних животных, что позволит определить максимально и минимально подходящую линию в качестве биологической модели для определенного животного [4].Методы исследований. Проведено изучение и анализ научной литературы и интернет-изданий. Учитывая тот факт, что в Украине отсутствуют официально зарегистрированные специализированные питомники лабораторных животных, для исследования выбираем животных, предлагаемых ближним зарубежьем – питомником “Пущено”, который является филиалом института биологической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской федерации [5]. Для проведения работы нами выбраны следующие линии инбредных мышей: DBA/1, DBA/2, SJL, CBA, C3h, Balb/c. Сравнительная характеристика проводится по описанию расшифрованных генных маркеров предоставленных фермой лабораторных животных “Taconic” Нью-Йорк, США [6].

В работе используются следующие генетические маркеры: Acy1 – аминоацилаза1; Alad – дегидротаза; Anpep – мембранная аминопептидаза; Akp1 – щелочная фосфатаза1; Akp2 - щелочная фосфатаза2;Car – углеродистая ангидраза1; Car2 - углеродистая ангидраза2; Cas1 – каталаза; Ce2 – каталаза2; Es1, Es3, Es5, Es9 – эстеразы 1,3,5,9; Esd – эстераза d; Ggc – γ-глутамилуциклотрансфераза; Gpi1 – глюкозофосфат-изомераза; Gus – β-глюкорунидаза; Got2 – глутамат-оксалоацтат-трансаминаза; H6pd – глюкозо-1-дегидрогеназа; Hba – комплекс гемоглобиновой 2-цепи; Hbb - комплекс гемоглобиновой β-цепи; Hc – гемолитическое дополнение; Idh1 – изоцитрат дегидрогеназа; Ldr1 – молочнокислый регулятор дегидрогеназы 1; Ldr2 - молочнокислый регулятор дегидрогеназы 2; Mod1 – яблочный фермент; Mpi1 – маннозофосфат-изомераза; Mup1 – главный мочевой белок; Pepc - пепсидаза; Pgm1 – фосфоглюкомутаза1; Pi1 – серин-пептидаза; Pnp1 - фосфо рилаза-нуклеозида; Sod1 – дисмутаза перекиси; Trf – трансферин [7].Результаты исследований. Установлено наличие вышеперечисленных генов у мышей линий DBA/1, DBA/2, SJL, CBA, C3h, Balb/c (табл. 1).

Таблица 1 - Содержание генов у различных линий мышейГен

№ хромо-сомы

Линия мышей

DBA/1

DBA/2

SJL

CBA

C3H

Balb/c

Acy1

9

-

+

+

-

-

+

Alad

4

-

+

+

-

+

+

Anpep

7

+

-

-

+

-

-

Akp1

1

-

-

-

+

-

-

Akp2

4

-

-

-

+

-

-

Car

3

-

-

-

-

-

+

Car2

3

+

+

+

+

+

-

Cas1

2

-

-

-

-

-

+

Ce2

17

-

+

-

-

+

+

Es1

8

+

+

+

+

+

+

Es3

11

+

+

+

+

+

-

Es5

8

-

-

-

+

-

-

Es9

9

-

-

-

+

-

-

Esd

14

+

+

+

-

+

+

Ggc

6

-

+

+

-

-

-

Gpi1

7

+

+

+

+

+

-

Gus

5

-

-

-

-

-

+

Gus-s

5

-

+

+

-

+

-

Got2

8

+

-

-

-

-

-

H6pd

4

-

+

-

-

-

+

Hba

11

-

-

-

-

-

+

Hbb

7

+

+

+

+

+

+

Hc

2

+

+

-

-

+

+

Idh1

1

+

+

+

+

+

+

Ldr1

6

-

+

+

+

-

-

Ldr2

6

-

-

-

+

-

-

Mod1

9

+

+

+

+

+

+

Mpi1

9

-

+

+

-

-

-

Mup1

4

+

+

-

+

+

+

Pepc

1

-

+

+

+

+

+

Pgm1

5

+

+

+

+

+

+

Pi1

12

-

-

-

-

-

+

Pnp1

14

-

+

+

-

-

-

Sod1

16

-

+

+

-

-

-

Trf

9

+

+

+

+

+

+

Проанализировав генетические карты с.-х. (крупный рогатый скот, лошадь, свинья, овца) и домашних животных (собака, кошка) отмечаем наличие у них этих же маркеров (табл. 2).

Таблица 2. - Содержание генов у с.-х. и домашних животныхГен

Животные

КРС

Лошадь

Свинья

Овца

Собака

Кошка

Acy1

+

-

+

-

+

-

Alad

-

-

-

-

+

-

Anpep

-

-

-

-

+

-

Akp1

-

-

-

-

-

-

Akp2

+

-

-

-

+

-

Car

-

-

-

-

+

-

Car2

-

-

-

+

+

-

Cas1

+

-

-

-

+

-

Ce2

-

-

-

-

-

-

Es1

-

-

-

-

-

-

Es3

-

-

-

-

-

-

Es5

-

-

-

-

-

-

Es9

-

-

-

-

-

-

Esd

+

-

+

+

+

+

Ggc

-

-

-

-

-

-

Gpi1

+

-

+

-

+

-

Gus

+

+

-

-

+

+

Gus-s

+

+

-

-

+

+

Got2

-

+

+

-

+

-

H6pd

-

-

-

-

+

-

Hba

+

-

-

-

-

-

Hbb

+

-

-

-

-

+

Hc

+

-

+

-

-

-

Idh1

+

-

-

+

+

+

Ldr1

-

-

-

-

-

-

Ldr2

-

-

-

-

-

-

Mod1

+

-

+

-

+

+

Mpi1

+

-

+

-
+

Mup1

-

-

-

-

-

-

Pepc

+

-

-

-

+

-

Pgm1

+

-

-

+

+

-

Pi1

-

-

-

-

-

-

Pnp1

+

-

-

+

+

+

Sod1

+

+

+

+

-

+

Trf

+

-

-

+

-

-

При подсчете количества соответствий генов между линиями мышей и выбранными с.-х. и домашними животными (табл. 1, 2) получено различное количество совпадений.

Максимальное количество совпадений генов для биологической модели:

КРС – линии DBA/2 и SJL; лошадь – линии DBA/2 и SJL; свинья – линии DBA/2 и SJL; овца – линии DBA/2 и SJL; собака – линии DBA/2, SJL и Balb/c; кошка – линии DBA/2 и SJL.

Минимальное количество совпадений генов для биологической модели:

КРС – линии CBA и DBA/1; лошадь – линия CBA; свинья – линия CBA; овца – линии CBA и Balb/c; собака – линии CBA и DBA/1; кошка – линия CBA.

Выводы. 1. Разведение лабораторных мышей линий DBA/2 и SJL в качестве экспериментальных животных в ветеринарной медицине наиболее целесообразно, так как они имеют большую степень сходства с вышеприведенными с.-х. и домашними животными по сравнению с остальными предлагаемыми линиями.

2. Разведение мышей линии CBA неэффективно, так как она имеет минимальное количество совпадений генов.


Литература. 1. Лейн-Петер У. Обеспечение научных исследований лабораторными животными. Перевод с английского под редакцией Н.Н. Медведева. М.: Медицина, 1964. - 258 c. 2. Западнюк И.П., Западнюк В.И., Захария Е.А., Западнюк Б.В. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте. Киев: Высшая школа, 1983. - 383 c. 3. Ковалевский К.Л. Разведение и содержание мелких лабораторных животных (Руководство для работников лабораторных питомников и вивариев). М.: Медицина, 1944. - 163 с. 4. Bhanu Chowadhary. Animal genomics. Czechia: Karger, 2003. - 366 c. 5. Официальный сайт питомника ”Пущино” http://www.spf-animals.ru/. 6. Официальный сайт фермы лабораторных животных “Taconic”. http://www.taconic.com/. 7. Салганик Л.М. Англо-русский словарь генетических и цитологических терминов. 1973. - 144 с.
УДК 636.932.3

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ НУТРИЙ


Радченко Д.А. , студентка 2 курса факультета ветеринарной медицины

Гончарова И.И., научный руководитель, кандидат с.-х. наук, ассистент

Харьковская государственная зооветеринарная академия
Актуальность исследований. С развитием цивилизации постепенно оформились группы животных, различные по своему назначению и степени важности для человека. Так появилось понятие «пушные звери». Вообще, пушные звери – это все те дикие и разводимые в неволе млекопитающие, из шкурок которых (пушнины) изготавливают меховые изделия [2]. Одним из представителей пушных зверей является такой грызун как нутрия (Miocastor coypus). Особенностью внешнего вида нутрий является то, что они имеют пышный волосяной покров с хорошо развитыми остевыми волосами, предохраняющими более нежную часть шерсти и поверхность туловища от механических повреждений. Под ними находятся более короткие и густые пуховые волосы, имеющие волнистый вид. Эти волосы создают между собой мелкие воздушные полости, защищающие поверхность тела от холода и препятствующие лишнему намоканию кожи [1,2]. Кроме ценного меха, нутрия даёт и высококачественное диетическое мясо. Поэтому выращивание, способы содержания, кормления и разведения нутрий в наши дни актуально.

Методы исследований. Проведено изучение и анализ научной литературы, видеоматериалов, рекомендаций, INTERNET- изданий.

Результаты исследований. Изучение и анализ многочисленных источников показали, что нутрии не слишком требовательны к условиям содержания, но имеют свои специфические потребности. Главный фактор – достаточное количество кормов. Летом основной зелёный корм, а зимой – сено, также нутриям обязательно следует давать и концентрированные корма: зерно, особенно ячмень, пшеницу, кукурузу, а также разнообразные кормовые смеси, сухари и т. д. Без таких добавок разводить нутрий нельзя. Зимой нужно иметь ещё и достаточное количество сочных кормов, например, картофеля, свеклы, моркови и т. п. Для кормления нутрий можно с успехом использовать упрощённые типовые рационы, разработанные НИИ пушного звероводства и кролиководства [4].

Классическая система разведения нутрий предусматривает их размещение в загонах длиной 1,6-2 м и шириной 1,6-1,5 м с бетонным полом. Пол должен быть гладким, чтобы предотвратить истирание шерсти на животе - самой ценной части шкурки. Пол должен иметь небольшой уклон и входное отверстие в бассейн с водой. На переходе из наземной части загона в бассейн конструируется так называемая скамейка. Это мелкая часть бассейна, шириной примерно 30 см, плавно переходящая в собственно бассейн, глубина которого составляет 35-45 см. На скамейке животные охлаждаются в жаркие дни и расчёсывают шерсть. В задней части загона оборудуют домик, ширина которого соответствует ширине выгула, а длина составляет 60-80 см. Домик должен быть хорошо теплоизолирован. Ограждения загонов должны быть металлическими или бетонными и иметь высоту 80-90 см. Сетчатую ограду использовать не рекомендуется, так как животные через неё видят друг друга, и это их сильно нервирует [4,5].

При клеточном содержании нутрий конструируют специальные клетки из металла, так как дерево нутрии быстро разгрызают. Сверху клетки должны закрываться, чтобы нутрии из них не вылезали. Пол целиком делают из металлического листа или частой решётки с размерами ячеек не более 25х25 мм. Клетки устанавливают на ножках высотой около 50 см. Высота клеток должна составлять 0,6-0,8 м. Клеточное содержание нутрий можно совместить с использованием бассейна, но тогда он должен быть металлическим [6].

Разведение нутрий рекомендуется начинать с применения гаремного способа, при котором одного самца можно содержать с несколькими самками. При таком способе в одной клетке в течение всего года содержится 4-6 самок и один самец. Здесь происходит случка, щенение и выращивание молодняка до его отсадки в возрасте 6-7 недель. Преимущество способа заключается в том, что случка происходит без вмешательства зверовода, который контролирует лишь протекание беременности самок, рождение щенят и их выращивание [4,5,6].

Для случки молодых самок применяют косячный способ – это тот же гаремный, но только самца подсаживают на 2-3 мес. к молодым, ранее не щенившимся, самкам. Через 2 месяца определяют беременность, прощупывая соски, - у оплодотворенных самок они увеличены. И их рассаживают по отдельным клеткам [5]

При групповом разведении в большом загоне вместе содержится многочисленная группа самок с несколькими самцами. После случки животных зверовод через некоторое время делит беременных самок на маленькие, по 5-7 голов, группы и отсаживает их в отдельные выгулы, в которых происходит щенение. Однако данный способ не находит широкого применения ввиду сильной агрессивности самцов по отношению друг к другу. Животные сильно травмируют друг друга, и, кроме того, нельзя установить происхождение щенят по отцовской линии [4].

Наконец, самый сложный способ размноженияручная случка, когда самца подсаживают к самке при появлении у неё охоты. Можно подсадить самца к самке на 1-2 месяца, а когда она забеременеет, его подсаживают к другим самкам. Подобным образом можно подсаживать самца и при разведении семьями. Но применение таких способов требует наличия у зверовода определённых навыков [4].

На племя следует отбирать самочек в возрасте 7-8 месяцев с живой массой не менее 3,5-4 кг. Самцы должны быть на 1-2 месяца старше самок, с живой массой не менее 4-4,5 кг. Семью нужно составлять из 4-7 самок (лучше всего из сестёр или полусестёр, так как родственные животные лучше уживаются друг с другом) и одного неродственного самца. Спариваемые животные должны происходить от родителей с хорошим экстерьером, волосяным покровом, состоянием здоровья и упитанностью [4,5].

Количество щенков в помёте может колебаться от 1 до 12 голов и более. Нутрии могут давать приплод до 4-6 лет. Самок используют для воспроизводства 3-4 года, самцов – 4-6 лет. Продолжительность использования нутрий для воспроизводства зависит от уровня кормления и ухода за ними.

Щенки сразу после рождения проявляют высокую активность, так как зубы у них уже имеются. На 3-4-й день они начинают поедать твёрдый корм. Однако самый важный элемент питания для щенят – материнское молоко. Больше всего его продуцирование наблюдается между 2-4-й неделями лактации, а потом его количество уменьшается. В возрасте примерно 50 дней щенки уже могут обходиться без материнского молока, и поэтому можно произвести их отъём.

В возрасте 7 месяцев зверей отбирают на племя, а остальных в течение 8-го месяца жизни постепенно забивают на шкурки. На племя отбирают здоровых щенков с родительскими задатками высокой продуктивности, рост и масса которых соответствуют требуемым показателям данного возраста. Сразу выбраковываются раненые, агрессивные, худые животные, а также нутрии с выделениями из носа и глаз. Самое пристальное внимание при отборе надо обращать на качество опушения. Окраска меха у племенных щенков должна соответствовать требованиям породной разновидности. Волосяной покров должен быть пышным и блестеть. Щенков с дефектами меха выбраковывают [3,4,5,6].

Чистота окружающей нутрий среды – главное условие здорового содержания нутрий. Для этого в загонах и клетках необходимо ежедневно устранять остатки кормов и навоз. В местах содержания должна быть чистая подстилка, которую следует менять по мере необходимости, воду в поилках нужно как можно чаще менять и следить за её чистотой. По крайней мере, летом воду нужно менять ежедневно, а в холодное время года – через 2-3 дня в зависимости от количества нутрий и размера поилок.

Для получения пушнины пригодны нутрии в возрасте 7-8 месяцев, когда их шкурка имеет уже достаточные размеры. Зверей более взрослого возраста после выбраковки из племенного стада перед убоем следует соответствующим образом откормить, чтобы их шкурка была в хорошем состоянии. Шкурки нутрий оцениваются в зависимости от размера и качества опушения. Влияет на сорт шкурок и степень их повреждения. Лучшими считаются шкурки с хорошей оброслостью по всему телу, особенно в брюшной и паховой области. Важным показателем качества служит также длина волоса в брюшной части и хорошо выраженный блеск шерсти.

Нутрии бывают различных цветовых групп. По окрасу волосяного покрова их подразделяют на стандартных и цветных.

Стандартные нутрии имеют коричневую (бурую) окраску волосяного покрова различных оттенков - от светло-коричневого до черно-коричневого и красноватого. У большинства стандартных нутрий волосяной покров имеет темно-коричневый цвет, они отличаются хорошим здоровьем и высокой плодовитостью - в среднем 5,5 щенка в помете.

Все цветные нутрии по признакам наследования окраски волосяного покрова подразделяются на две группы: доминантные и рецессивные. К первой группе относятся белые азербайджанские, золотистые и черные нутрии. Ко второй группе - кремовые, соломенные, альбиносы, белые северные, дымчатые, а также завезенные из Италии - бежевые, перламутровые, розовые и белые итальянские [3].

При скрещивании доминантных нутрий со стандартными уже в первом поколении часть потомков имеет окрас, характерный для цветных нутрий. При скрещивании со стандартными нутриями рецессивных отечественных нутрий в первом поколении потомство имеет окрас стандартных нутрий, а от рецессивных нутрий, завезенных из Италии, серебристую окраску. При разведении помесей первого поколения по одному и тому же окрасу в потомстве наблюдается расщепление: от отечественных форм рождается 25% цветных и 75% стандартных, от итальянских - 25% цветных, 50% серебристых и 25% стандартных. При скрещивании помесей первого поколения с исходной цветной родительской формой в потомстве рождается от отечественных зверей 50% цветных и 50% стандартных (от отечественных) или серебристых (от итальянских) щенков [3].

Кроме ценной шкурки, от нутрий получают высококачественное пищевое мясо. Оно сочное, тонковолокнистое, питательное – в нем 80–82% белка. Жир легко (на 89 – 93 %) усваивается организмом человека. Окраска жира розово-красная. Это оттого, что в нем содержится высокопитательный гемоглобин. Поскольку в нутрятине сравнительно много азотистых экстрактивных веществ, побуждающих аппетит и улучшающий пищеварение, то она особенно полезна людям с пониженной секрецией пищеварительных желез [6 ].Вывод. Таким образом, на повышение продуктивности нутрий влияют способы разведения, условия содержания и рацион питания животных. Надлежащий уход, уровень кормления и чистота окружающей среды – главные условия для продолжительного воспроизводства нутрий и повышения качества их меха.
Литература. 1. Биологические особенности нутрий. http://www.zooclub.ru/mouse/nutr/3.shtml. 2. Большая советская энциклопедия: В 30 т. Т.18. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1974. – 632 с. 3. Нутрии различных цветовых групп http://www.zooclub.ru/mouse/nutr/4.shtml. 4. Полный справочник ветеринара. – М.: Эксмо, 2007. – 608 с. 5. Разведение нутрий. http://www.zooclub.ru/mouse/nutr/7.shtml. 6. Разведение нутрий в приусадебных хозяйствах. http://www.agro.sakha.ru/consult/givotn/g_022.htm.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2023
обратиться к администрации

    Главная страница