Конярство


Высота в холке. От 60 до 70 смстраница6/18
Дата09.08.2019
Размер5.29 Mb.
#128083
ТипРішення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Высота в холке. От 60 до 70 см.

Недостатки. Недостатком считаются грубость или легкость конструкции, приземистость или высоконогость, тяжёлый или круглый череп, складки на лбу, низко посаженые или плохо купированные уши, светлые, излишне большие или круглые глаза, сильно выделяющиеся скулы; повес на шее; недокус и перекус, кариес, короткая, заостренная и зауженная морда; слишком длинная, горбатая или мягкая спина: излишне скошенный круп, заячий хвост, вывернутые наружу локти; сближенные скакательные суставы, выпрямленные или искривленные задние конечности; длинные лапы; иноходь; излишне короткая, излишне длинная, мягкая, волнистая, косматая, шелковистая белая или с пятнами шерсть или другие нарушения окраса. Черная полоса, черное седло для окраса соль с перцем и вкрапление белых волос по всему телу; наличие признаков терьера.

Примечание. У кобеля должны быть в наличии два семенника, правильно лежащих в мошонке.

Выводы. Ризеншнауцер – сильная, очень выносливая, легкоуправляемая, неприхотливая и бесстрашная собака. Можно содержать его как в питомниках, так и в домашних условиях. Он хорошо приспосабливается к любым погодным и жизненным условиям, обладает отличным обонянием, прекрасными розыскными и сторожевыми качествами. Легко поддается дрессировке, навыки формируются медленно, так как собака долго ведет себя как щенок, но закрепляются на долго. Шерсть этой собаки нуждается в особом уходе (стриппинге и тримменге), который осуществляется руками специалиста.
Литература 1. Р. Фаларри. Собаки – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 512 с. 2. М Непомнящий, Л. Гибел. Друзья наши меньшие. – Харьков, 2002. – 320 с. 3. Ваша собака. Все о собаке. - Ростов-на-Дону, 2007. – 704 с. 4. Л.К. Корнеев. Слово о собаке. – М.: Мысль, - 1989. – 253 с. 5. Н.П. Бацанов. Ваши домашние четвероногие друзья. – Ленинград, 1992. – 510 с.


СВИНАРСТВО
УДК 636.4.082

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ СЕЛЕКЦІЇ У СВИНАРСТВІ ЗА МЕТОДОМ М.Ф.ІВАНОВА НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ РЯБОЇ СТЕПОВОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ БІЛОЇ СТЕПОВОЇ ПОРІД
Біличенко Є.В., студент 2 курсу факультет ветеринарної медицині

Іванов Л.М., науковий керівник, кандидат с.-г. наук, доцент

Харківська державна зооветеринарна академія
Актуальність проблеми. Дослідження проводилися з метою визначення ефективності селекційної роботи за методом Іванова М.Ф. при створення нових типів в породах свиней степової зони України, підвищення продуктивності, збереження генофонду порід свиней української рябої степової і української білої степової.

Методи досліджень. Вагомий внесок в отриманні очікуваних наслідків селекційної роботи належить відділу свинарства ІТСР ім. М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» УААН, який веде поглиблену селекційно-племінну роботу на Півдні України з породами українська степова ряба і українська степова біла - під науково-методичним керівництвом Інституту свинарства ім. О.В.Квасницького УААН.

У цьому підрозділі на сьогодні і на перспективу розробляють новітні високоефективні методи розведення на базі новітніх досягнень селекції щодо створення нових ліній кнурів, родин свиноматок і типів, які б відповідали вимогам сучасних технологій виробництва.

Так, у селекції української степової білої породи посилено роботу із стабілізації високопродуктивних племінних стад з використанням у розведенні 20 ліній кнурів-плідників і 45 родин свиноматок, а також поглиблено селекційно-племінну роботу із створення нового материнського заводського типу на базі племзаводів «Асканія-Нова» , ДГ «Каховське», АТЗТ «Волна», СТОВА «Славутич» Херсонської області.

Заводський тип з високими материнськими якостями формується за цільовим стандартом, розробленими виходячи з досягнутого рівня продуктивності селекціонованих ознак у стаді племзаводу «Асканія-Нова».

Провідними показниками визначені багатоплідність, вирівняність гнізда, збереженість поросят у 2-місячному віці, від яких залежать й інші показники (кількість поросят у 2 місяці, маса гнізда при відлученні). Кількість поросят при народженні за цільовим стандартом – у межах 11,7 – 12 на опорос, при відлученні – 11,0 – 11,5 голів і при масі гнізда у 2 місяці на рівні вимог класу еліта та збереженні поросят у 2-місячному віці не нижче 95%. Відгодівельні та м’ясні якості – на рівні вимог класу еліта (оцінка в умовах господарства).

Обов’язкові вимоги при створенні материнського заводського типу: відбір тварин з міцними конституцією, густою оброслістю, кінцівками (особливо задніми), копитним рогом та добре виповненими окостами.

Новий материнський заводський тип створюється на внутріпородній основі із залученням поліпшених ліній Арсеналу, Аспекту, Крону, виведених з «прилиттям крові» породи ландрас та ліній Асканійця, Бериславця, Мирного – внутріпородного походження в українській степовій породі свиней. Генеалогічну структуру типу представлятимуть родини маток: Арсенальна, Алея, Лучиста, Лазурна, Кронка, Азбука, Арка, Акція, Бериславка, Басня, Берізка, Мирна, Мастериця, які належать до названих вище ліній.

До складу нового заводського типу вже відібрано 78 кнурів і 360 свиноматок. Усі кнури-плідники за показниками розвитку належать до класу еліта-рекорд (15%) і еліта (85%).Вони перевершують вимоги класу еліта за живою масою та довжиною тулуба на 5 – 8%.

Селекційне стадо племзаводу «Асканія-Нова», за даними бонітування 2003 року, має такий рівень продуктивності: багатоплідність – 11,7 поросят на опорос, кількість поросят у 2 місяці – 10,8 голів, маса гнізда при відлученні – 201 кг, збереженість поросят у 2 місяці – 92%.

Дочірнє стадо племзаводу ДГ «Каховське» по 170 основних свиноматках має багатоплідність 11,1 поросят на опорос, кількість поросят у 2 місяці – 10,3 голів і масу гнізда у 2 місяці – 184 кг. У провідній групі свиноматок (кількістю 100 голів) ці показники, відповідно, становлять: 11,8; 10,8; 206; 92.

Стадо племзаводу СТОВ «Славутич» також має високий рівень репродуктивних якостей: багатоплідність по провідній групі маток (80 голів) – 12 поросят на опорос, маса гнізда при відлученні – 216 кг, збереженість поросят у 2 місяці – 93%.

Дочірнє стадо племзавод АТЗТ «Волна має багатоплідність основного стада (100 маток) – 11,4 поросят на опорос і масу гнізда при відлученні – 194 кг, а по провідній групі маток, відповідно, - 11,7; 206. Збереженість поросят у 2 місяці – 91%.

Відтворні якості кнурів-плідників нового заводського типу оцінені за продуктивністю спарованих з ними свиноматок.

Багатоплідність по всіх лініях становить 11,8 поросят на опорос. Особливо відзначились кнури ліній Арсеналу, Крону, Аспекту, Асканійця, Бериславця (lim. 12 – 17 поросят на опорос).

Як у стаді базового господарства, так і дочірніх стадах отримані кращі поєднання: Арсенал 265×Лазурна 226, Мирний 455×Арка 282, Аспект 443×Мастериця 498, Крон 451×Арка 486, у яких показники багатоплідності становили від 13 до 17 поросят на опорос.

У проведеній селекції за відтворними якостями приділяється велика увага відгодівельним і м’ясним якостям ліній та міжлінійних поєднань.

Рівень відгодівельних якостей тварин нового типу: середньодобовий приріст – 736 г, вік дося1гнення ваги 100 кг – 185 днів, витрати корму на 1 кг приросту – 3,78 кормових одиниць, що в середньому відповідає вимогам класу еліта.

За показниками м’ясних якостей (довжина напівтуші – 98 см, товщина сала на рівні 6 – 7 ребра – 28 мм, площа «м’язового вічка» - 33,60 см) тварини нового типу відповідають вимогам класу еліта і наближаються до генотипів м’ясних порід (ІІ група бонітувальної шкали).

Таким чином, створення нового материнського типу в українській степовій білій породі сприяє поліпшенню основних напрямів селекції в породі за відтворними, відгодівельними та м’ясними якостями, а також отриманню більш перспективних генотипів за цінними селекційними ознаками.

Удосконалення української степової рябої породи ведеться за 9 лініями кнурів-плідників та 12 родинами свиноматок і спрямоване навикористання цілого комплексу факторів щодо підвищення розвитку і продуктивності тварин: інтенсивний відбір на основі оцінювання за фено- і генотипом, оцінки комбінаційної здатності ліній, гомогенний добір, організація оптимальних умов вирощування молодняку.Результати досліджень. Тварини цієї породи характеризуються міцною конституцією, довгим тулубом, добре виповненими окостами. Жива вага дорослих кнурів – 320 – 330 кг, довжина тулуба – 180 – 185 см, свиноматок, відповідно, - 220 – 250 кг; 160 – 165 см; багатоплідність – 10 – 11 поросят. Від них отримують ніжне, смачне, соковите м’ясо з добрим співвідношенням триптофану та оксипроліну . При відгодівлі підсвинки живої ваги 100 кг досягають у віці 180 – 185 днів при середньодобових приростах 700 – 750 г і вище та витраті кормів на 1 кг приросту 3,60 – 3,90 к.о.

У породі створені нові лінії: Реалу і Рифу з «прилиттям крові» породи ландрас, Радію – з «прилиттям крові» породи дюрок (автори: М.Михайлова, В.Явіщенко, В.Новіков). Планується для підвищення гетерозиготності в породі створити нову лінію на основі інтродукції нового генетичного матеріалу, близького до української степової рябої породи за типом та напрямом продуктивності (зокрема, «прилиття крові» миргородської породи). Такий підхід дасть змогу зберегти фенотипову схожість помісей і одержати із генетично різнопорідних джерел досить контрастні пари алелей, здатних проявити ефект наддомінування і, таким чином, сприяти підвищенню продуктивності нових генотипів.

Унікальне поєднання біологічних та господарськокорисних ознак породи з особливою гостротою ставить питання її подальшого удосконалення, збереження генофонду та розширення племінної бази, оскільки економічні негаразди в господарствах за останні роки поставили під загрозу цінний генофонд української степової рябої породи. Але під керівництвом ведучих фахівців були розроблені методи інтенсифікації свинарства в господарствах, підвищено продуктивність породи, покращено її по всих основних показниках.

Ефективність селекції в свинарстві за методом М.Ф.Іванова також можна прослідити на прикладі радгоспу-комбінату «Калитянський». Темпи інтенсифікацї свинарства в господарстві характеризуються показниками, наведеними в таблиці.

З таблиці видно, що за два (2002 – 2003) роки більшість показників основних технологічних вимог з інтенсивного розвитку свинарства, розроблених Інститутом свинарства УААН і затверджених Держагропромом України від 20.02.1986 р., виконуються [2].

Так, середня жива вага поросят у 120 діб в середньому за 2002 – 2003 роки становить 37,4 кг за норми 37 кг, відповідно, інтенсивність використання основних свиноматок – 2 і більше опоросів за рік; середньодобовий приріст живої ваги свиней на відгодівлі – 508 і 450 г; витрати кормів на 1 кг приросту живої ваги свиней – 5,1 і 5,5 – 6,0 кормових одиниць та вирощено свиней у живій вазі з розрахунку на 1 голову більше за норму на 24%(100-124кг).Таблиця - Темпи інтенсифікації свинарства у господарстві «Калитянський»

Показник, одиниця виміру

Рік

2003 р. до 2002 р.

2001

2002

2003

+,-

у %

Поголів’я свиней на кінець року, голів

62126

80003

76038

-3971

95

у тому числі основних свиноматок, голів

4819

6477

6359

-118

98

Одержано поросят (усього), голів

81721

123147

119323

-3824

97

Інтенсивність використання основних свиноматок, опоросів/рік

2,0

2,1

1,8

-0,3

86

Кількість поросят на 1 опорос (від основних свиноматок), голів

8,6

8,5

8,3

-0,2

98

Середня жива вага молодняку свиней у віці (кг):
- 60 діб

13,7

15,0

15,2

+0,2

101

- 120 діб

33,6

36,7

38,1

+1,4

104

Середньодобовий приріст живої ваги свиней на вирощуванні і відгодівлі, грамів

357

379

384

+5

101

в тому числі на відгодівлі, грамів

483

497

519

+22

104

Реалізовано свиней у живій вазі на м’ясо, тонн

2559

8585

10169

+1584

118

Середня жива вага 1 голови, проданої на м’ясокомбінат, кг

107

109

113

+4

104

Собівартість 1 ц реалізованих свиней на м’ясо в живій вазі, грн.

381,35

391,16

455,86

+64,7

116
Витрати кормів на 1 ц приросту живої ваги свиней (конверсія корму), к.о.

5,1

4,9

5,2

+0,3

106

Вироблено (вирощено) свинини в живій вазі на 1 основну свиноматку, ц

10,1

15,3

14,8

-0,5

97

Вироблено (вирощено) свинини у живій вазі з розрахунку на 1 голову свиней, наявну на початок року, кг

78

124

123

-1

99

Висновки. Використовуючи методичні положення акад. М.Ф.Іванова щодо селекційного збагачення генофонду порід, як і в будь-якій справі, успіх приходить з роками, в результаті напруженої праці.
Література. 1. Л.Крилова, Ю.Шульга, В.Луценко, Р.Жиркова, О.Дудка, В.Явищенко, В.Новіков / Селекційні перлини степу України // Пропозиція – 2004. - №7 – с. 83 – 85. 2. І.Рудак, М.Геймор. Відродження свинокомплексу // Пропозиція – 2004. - №7 – с. 80 – 82.

УДК 636.4АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПСП «МОЛНІЯ - 1»

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бондаренко О.Г., студентка IV курсу технологічного факультету

Шевченко О.Б., Остапенко Л.М., доценти

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків, Україна
Актуальність проблеми. Перспективи розвитку свинарства, особливо в умовах реформування економічних відносин в Україні, першочергово пов’язані з формуванням конкурентоспроможної галузі, забезпеченням населення повноцінними продуктами харчування, екологічно чистих і безпечних для здоров’я.

Свині, порівняно з іншими видами сільськогосподарських тварин значно скоро спіліші. У результаті високої багатоплідності і доброї скоростиглості від кожної свиноматки і відгодовування її приплоду можна мати 2,0-2,5т свинини за рік, а в племінних господарствах виростити і реалізувати 12-15 голів висококласного племінного молодняку від кожної основної свиноматки.

Поліпшення і розведення свиней планових порід, типів і ліній здійснювалося у 45 племзаводах, 24 племдержгоспах і 525 племінних фермах, які були спроможні щорічно вирощувати для реалізації більше 200тис. голів племінного молодняку.[1].

Отже, ставиться завдання радикально відродити галузь свинарства, перевести її на інтенсивну технологію і добитись того, щоб вона могла давати дешеву, конкурентноспроможну продукцію і бути відповідно наукоємним виробництвом, яке можна було б порівнювати за ефективністю з передовими країнами [2,3].

Збільшенню виробництва м'яса у значному ступіні будуть сприяти ріст поголів'я свиней, отримання здорового приплоду та вирощування повноцінного ремонтного молодняку [2,4,5].

Завдання дослідження. Метою дослідження є спроба узагальнити і вивчити технологію вирощування свиней в дослідному господарстві «Молнія - 1».

Результати дослідження. Головною метою діяльності підприємства є: отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та інших видів діяльності.

Приватне сільськогосподарське підприємство “Молнія-1” спеціалізується на вирощуванні зерна, цукрових буряків та соняшника. Господарство має свій цех переробки сільськогосподарської продукції, пекарню, цех кондитерських виробів. Нажаль, галузь тваринництва в господарстві слабо розвинена, в цілому за останні 5 років тваринництво для господарства є збитковим.

Господарство займається розведенням свиней української степової білої породи. За останній рік в господарстві спостерігається значне збільшення поголів'я свиней, і на сьогоднішній день у господарстві нараховується 880 голів свиней, з яких 59 основних свиноматок (табл. 1).

Таблиця 1 - Динаміка поголів'я свиней та виробництво продукції
Показники

2004

2005

2006

2007 рік у % до 2005 року

Всього свиней, гол.

750

800

808

107,7

В т.ч. свиноматок

45

50

59

131,1

Середньодобовий приріст, г

273

316

308

112,8

Вихід поросят на 100 маток, гол.

1222

1533

1495

122,3

Аналізуючи таблицю можна сказати, що поголів'я свиней збільшилось на 107,7%, Показники продуктивності свиней також значно збільшились, так середньодобовий приріст зріст на 112,8%, вихід поросят на 100 маток на 122,3%.

Головним показником ефективності виробництва у господарстві є використання землі. Показником ефективності використання землі є структура посівних площ.

Ефективність використання у господарстві земель видна з структури посівних площ за останні три роки, яка надана у мал. 1.Мал. 1 Динаміка та структура посівних площ

Аналізу даних свідчить, що зернові і технічні культури займають значну частину посівних площ. Так зернові культури в структурі 2007 року займають 31,76%, технічні 18,76%. Під кормові культури зайнято в структурі посівних площ також значна частина 5%, що складає 320га. За 2007 рік спостерігається збільшення посівних площ зайнятих під зернові культури на 101,3%. За останні три роки спостерігається збільшення посівних площ на 103,6%, і відбулось це за рахунок зменшення площі під чистим паром.

Економічна ефективність будь-якого виробництва залежить від продуктивності праці. Зміни у виробництві і реалізації продукції у господарстві відобразилось на ефективності виробництва (мал.2).
Мал. 2. Витрати праці на 1ц продукції, люд./год.

Витрати праці в розрахунку на 1 ц продукції тваринництва та рослинництва у 2007 році в порівнянні з 2005 роком знизились, крім на цукровий буряк, на виробництво якого витрати праці збільшились на 50,3%.

Одним з основних показників ефективності виробництва будь-якого виду продукції є собівартість і рівень рентабельності.

Висновки. 1. ПСП «Молнія - 1» середнє за розміром господарство, яке має зерно-м'ясо-молочний напрямок виробництва. 2. За останні три роки у господарстві спостерігається значне збільшення земель. 3. В господарстві займаються розведенням великої рогатої худоби, свиней та овець. 4. Свині у господарстві представлені української степової білої породи свиней.
Література


  1. Герасимов В.И. Свиноводство и технология производства свинины.-Харьков, 1995.-347 с.

  2. Герасимов В.І., Цицюрский Л.М., Барановский Д.І.та ін. Свинарство та технологія виробництва свинини .- X.: Еспада, 2003.- 244 с.

  3. Свинарство України: Навчальній посібник для підготовки фахівців у аграрних вищих закладах освіти ІІ – ІV рівнів акредитації зі спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»/ В.І. Герасімов, В.М. Нагаєвич, Д.І. Барановський та інш. -Х.: Еспада, 2008.- 480с.

  4. www.agrotride.com.ua

  5. www.ukragroportal.com

УДК 636.4.082

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2023
обратиться к администрации

    Главная страница