Методичні рекомендації для виконання практичної роботи здобувачами освіти з навчальної дисципліни «Економіка гірничого підприємства з основами менеджменту»страница5/29
Дата15.09.2022
Размер0.58 Mb.
#131053
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
К-05.02 3 ОК27 МР для практичної роботи здобувачів вищої освіти

Загальними принципами господарювання в Україні є:

 • забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання;

 • свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом;

 • вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;

 • обмеження державного регулювання економічних процесів у зв’язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави;

 • захист національного товаровиробника;

 • заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів. Кожний суб’єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб’єктів захищаються шляхом:

 • визнання наявності або відсутності прав;

 • визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб’єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом;

 • відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб’єктів господарювання;

 • припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення;

 • присудження до виконання обов’язку в натурі;

 • відшкодування збитків;

 • застосування штрафних санкцій;

 • застосування оперативно-господарських санкцій;

 • застосування адміністративно-господарських санкцій;

 • установлення, зміни і припинення господарських правовідносин;

 • іншими способами, передбаченими законом.
  1. Комерційне та некомерційне підприємництвоПідприємництво. Самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. Здійснення підприємницької діяльності забороняється органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
Підприємництво здійснюється на основі:

 • вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;

 • самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;

 • вільного найму підприємцем працівників;

 • комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;

 • вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;

 • самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця.
Підприємці мають право укладати з громадянами договори щодо використання їх праці. При укладенні трудового договору (контракту, угоди) підприємець зобов’язаний забезпечити належні і безпечні умови праці, оплату праці не нижчу від визначеної законом та її своєчасне одержання працівниками, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до законодавства України.
Держава гарантує усім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права та рівні можливості для залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів. Держава гарантує недоторканність майна і забезпечує захист майнових прав підприємця. Вилучення державою або органами місцевого самоврядування у підприємця основних і оборотних фондів, іншого майна допускається відповідно до Конституції України на підставах і в порядку, передбачених законом.
Збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення громадянами чи юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування його майнових прав, відшкодовуються підприємцю відповідно до Господарського кодексу та інших законів.
Підприємець або громадянин, який працює у підприємця по найму, у передбачених законом випадках може бути залучений до виконання в робочий час державних або громадських обов’язків, з відшкодуванням підприємцю відповідних збитків органом, який приймає таке рішення. Спори про відшкодування збитків вирішуються судом.
З метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку підприємництва органи влади на умовах і в порядку, передбачених законом:

 • надають підприємцям земельні ділянки, передають державне майно, необхідне для здійснення підприємницької діяльності;

 • сприяють підприємцям в організації матеріально-технічного забезпечення та інформаційного обслуговування їх діяльності, підготовці кадрів;

 • здійснюють первісне облаштування неосвоєних територій об’єктами виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або передачею їх підприємцям у визначеному законом порядку;

 • стимулюють модернізацію технології, інноваційну діяльність, освоєння підприємцями нових видів продукції та послуг;

 • подають підприємцям інші види допомоги.

Держава сприяє розвитку малого підприємництва, створює необхідні умови для цього.
Підприємці зобов’язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об’єднань, інших суб’єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави. За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність.
Підприємницька діяльність припиняється:

 • з власної ініціативи підприємця;

 • у разі закінчення строку дії ліцензії;

 • у разі припинення існування підприємця;

 • на підставі рішення суду у випадках, передбачених Господарським кодексом та іншими законами.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница