Основні напрямки соціально-економічного розвитку Територіальні ресурси та територіальний розвиток містастраница1/9
Дата24.06.2018
Размер0.72 Mb.
#32883
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Зміст

Зміст 1

1.Основні напрямки соціально-економічного розвитку 2

2. Територіальні ресурси та територіальний розвиток міста. 4

3. Функціонально-планувальна модель розвитку міста. 5

4. Планувальна структура та функціональне зонування. 7

5. Система загальноміських центрів. 13

6. Житлове будівництво та соціальна інфраструктура 15

7. Напрями розвитку транспорту та вулично-дорожньої мережі. 18

8. Інженерна підготовка та захист території. 22

9. Інженерна інфраструктура. 24

10. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища. 29

11. Лікувально-рекреаційні ресурси та зелені насадження. 31

12.Збереження та охорона історико-культурної спадщини. 33

13. Основні заходи по реалізації генерального плану 34

14. Основні показники генерального плану 38

Генеральним планом передбачається формування Одеси як інтегрованого в українську і світову економіку багатофункціонального міста – головного контактного центру Чорноморського регіону, в якому на основі сталого розвитку буде створене високоякісне середовище життєдіяльності населення в нових соціально – економічних умовах. Місто Одеса – «Відкрите європейське місто» яке орієнтоване на досягнення європейського стандарту якості життя. Ідея цієї концепції визначилася при розгляді варіантів напряму розвитку міста в процесі розробки генерального плану:

І варіант: Одеса – місто-курорт, де передбачається винесення всіх підприємств І і ІІ класів шкідливості і нарощування курортно – рекреаційної сфери.

ІІ варіант: Одеса – промисловий і транспортний вузол, де передбачається продовження на перспективу тенденцій сьогодення з нарощуванням промислової і транспортної функції міста.

ІІІ варіант: Одеса багатофункціональний діловий і туристичний регіональний центр.

Прийнятий в основу розробки сценарій розвитку міста за ІІІ варіантом найбільше відповідає рішенням Генеральної схеми планування території України, де Одесі відведена роль науково-інформаційного, культурного й туристичного центру країни, а також «інноваційному» сценарію розвитку м. Одеси, який визначений як перспективний «Стратегією економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року».


1.Основні напрямки соціально-економічного розвитку


За прогнозом чисельності та складу населення м. Одеси, розробленим разом з Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України, перспективна чисельність населення міста на 2030 рік становитиме 1050 тис. осіб. Зростання чисельності населення міста відбуватиметься, головним чином, за рахунок міграційного приросту населення і, частково, в наслідок збільшення народжуваності.

Ефективна реалізація напрямів соціально – економічної політики буде сприяти стійкому зростанню народжуваності та збільшенню тривалості життя населення м. Одеси.

Серед чинників, які обумовлюватимуть покращення міграційної ситуації в Одесі, необхідно відмітити такі:


  • очікування посилення позитивних тенденцій економічного розвитку в країні і в місті, що призведе до підвищення рівня життя населення;

  • значення та статус міста, як багатопрофільного регіонального центру – ділового, науково-освітнього, оздоровчо-рекреаційного та туристичного.

Відповідно до проведеної комплексної оцінки передумов і обмежень розвитку Одеси в генеральному плані визначені на перспективу пріоритетні напрями розвитку господарського комплексу міста в умовах ринкової економіки.

Зокрема передбачаються зміни в структурі зайнятості населення міста – зросте питома вага галузей науки та наукового обслуговування, фінансування та кредитування. Важливим напрямком економіки стане зовнішньоекономічна діяльність за рахунок розширення комерційних, аудиторських послуг, тощо. Розвиток галузей, що виробляють товари, передбачається за рахунок розширення наукоємних та високотехнологічних галузей промисловості (технопарків), які забезпечать конкурентоспроможність їх продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, екологізації виробництв, зменшення техногенного навантаження на природу без збільшення чисельності працюючих. Важливим фактором, який має сприяти зрушенням в економіці, є розвиток малого та середнього бізнесу. Серед галузей сфери послуг пріоритет надається розвитку санаторно-оздоровчого і рекреаційно-туристичного комплексу та соціально-культурної сфери.

Прогноз зайнятості трудових ресурсів базується на прогресивній моделі, яка враховує наступні чинники:


  • включення у господарську діяльність трудових ресурсів не зафіксованих офіційною статистикою;

  • залучення до суспільної праці переважної частини працездатного населення шляхом створення мережі нових робочих місць.

Створення нових робочих місць, зокрема, призведе до притоку в місто працездатного населення, покращенню вікової структури населення і покращенню демографічної ситуації в місті в цілому.

На етап 15-20 років передбачається зменшення зайнятих у виробничій сфері з 35 % до 30 %, у невиробничій, навпаки – зростання з 65% до 70%. Таким чином, на перспективу в первинному секторі економіки буде зайнято 11 тис. осіб (2,3%), вторинному – 134,2 тис. осіб (27,3%) та третинному – 338,6 тис. осіб (70%).

Перспективи розвитку виробничого комплексу міста були визначені спільно з інститутом «Харківський ПромбудНДІпроект» (м.Харків). Генеральним планом передбачаються наступні зміни в структурі виробничої сфери: з 14% до 9% скоротиться чисельність зайнятих в промисловості, в той же час збільшиться чисельність зайнятих в будівництві і транспорті.

Галузями промислової спеціалізації міста залишаться машинобудування (33% від усіх зайнятих в промисловості) і харчова промисловість (22%) Певне зростання намічене в виробництві будівельних матеріалів. В той же час передбачається зниження частки хімічної і нафтохімічної промисловості, металургії і металообробки.

Як вже наголошувалося вище, пріоритетом розвитку господарського комплексу міста є рекреаційно-туристична галузь. Одеса є і залишатиметься популярним центром туризму, культури і відпочинку. Перспективи розвитку санаторно-оздоровчих та рекреаційних установ, які базуються на необхідності ефективного використання як природних лікувальних, так і територіальних ресурсів визначалися спільно з Українським науково – дослідницьким інститутом медичної реабілітації і курортології (м. Одеса).

Оцінка ресурсу рекреаційних територій дозволила виявити потенційну ємність санаторно-оздоровчих та рекреаційних установ, яка на розрахунковий період зростає майже в 3 рази і складе близько 44 тис. місць, із яких близько 28 тис. місць – цілорічні. У структурі установ відпочинку найбільшу питому вагу складуть курортні готелі (33%) і санаторні установи (26%).

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2023
обратиться к администрации

    Главная страница