Правила безопасности в угольных шахтах Об утверждении Правил безопасности в угольных шахтахстраница19/20
Дата09.08.2019
Размер1.47 Mb.
#127921
ТипПравила
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Додаток 11


до Правил безпеки у вугільних шахтах 

Таблиця 1Призначення канатів і установок, тип підйомної машини 

Запас міцності, раз 

а) підйомні людських і аварійно-ремонтних установок з машинами барабанного типу, двоканатних зі шківами тертя (при розрахунку за кількістю працівників), не обладнаних парашутами 

9,0 

б) підйомні людських, вантажно-людських і вантажних одноканатних та людських і вантажно-людських багатоканатних установок зі шківами тертя 

8,0 

в) підйомні вантажно-людських установок з машинами барабанного типу і вантажно-людських триканатних із шківами тертя, не обладнаних парашутами, канати для підвішування навантажувачів (грейферів) в стволі та прохідницьких люльок 

7,5 

г) підйомні вантажних багатоканатних установок 

7,0 

ґ) підйомні вантажних установок з машинами барабанного типу 

6,5 

д) підйомні пересувних аварійних установок, канатні провідники в стволах шахт, що перебувають в експлуатації, канати для підвішування помостів при проходженні стволів глибиною до 600 м, для підвішування рятувальних драбин, насосів, труб водовідливу, прохідницьких агрегатів 

6,0 

е) урівноважувальні гумотросові та канати для підвішування помостів при проходженні стволів глибиною від 600 до 1500 м 

5,5 

є) відбійні установок з канатними провідниками, канатні провідники прохідницьких підйомних установок, канати для підвішування прохідницького обладнання, зокрема стволопрохідницьких комбайнів у стволах глибиною понад 900 м, за винятком зазначеного в підпунктах «в» і «з» цієї таблиці, для підвішування помостів під час проходки стволів глибиною від 1500 до 2000 м, нові підйомні канати при разовому опусканні великовагових вантажів підйомною посудиною або негабаритних вантажів під нею і при навішуванні (заміні) підйомних посудин на багатоканатних підйомних установках 

5,0 

ж) гальмівні та амортизаційні канати парашутів клітей (від динамічного навантаження) 

3,0 

з) стропи багаторазового використання при опусканні негабаритних і довгомірних вантажів під підйомною посудиною, сигнальні троси вантажно-людських і людських підйомних установок 

10,0 

Таблиця 2

Назва виробки 

Висота підвіски, м 

Виробки приствольного двору на ділянках пересування працівників до місця посадки у вагонетки 

2,2 

Виробки приствольного двору; посадочні і вантажно-розвантажувальні майданчики; пересічення виробок, якими пересуваються працівники, з виробками, в яких підвішений контактний провід 

2,0 

Усі інші виробки за наявності механізованого перевезення працівників або окремих виробок (відділень) для пересування працівників 

Допускається не менша за 1,8 

Таблиця 3

Назва виробок 

Максимальна швидкість підіймання та спускання, м/с 

працівників 

вантажів Вертикальні виробки, обладнані: 

клітями 

12 

Визначається проектом 

скіпами Визначається проектом 

Похилі виробки, обладнані: 

скіпами 

вагонетками 

Вертикальні виробки в проходці, обладнані: 

Баддями
(з напрямними) 12 

Баддями
(без напрямних) 

підвісним прохідницьким обладнанням 0,2 

рятувальними драбинами 

0,35 Спускання негабаритів вертикальними і похилими виробками 1/3 номінальної швидкості даного підйому 

Таблиця 4

Кут нахилу, градус 10 

15 

20 

25 

30 

40 

50 і більше 

Величина уповільнення, м/с2 

0,8 

1,2 

1,8 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

5,0 

Таблиця 5

Вид кріплення ствола 

Вид і розташування армування 

Назва зазору 

Мінімальна величина зазору, мм 

Примітка 1. Дерев'яне 

Дерев'яне та металеве з одностороннім і двостороннім розташуванням провідників 

Між підйомними посудинами і кріпленням 

200 

Для шахт, що знаходяться в експлуатації, у разі особливо тісного розташування підйомних посудин у стволі з дерев'яним армуванням допускається зазор не менше ніж 150 мм при лобовому розташуванні провідників, а також при двосторонньому, якщо найбільш виступаюча частина посудини знаходиться від осі провідників на відстані, не більшій за 1 м 

2. Бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове 

Металеве з одно- і двостороннім розташуванням провідників 

Між підйомними посудинами і кріпленням 

150 

  

3. Бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове 

Дерев'яне з одностороннім і двостороннім розташуванням провідників 

Між підйомними посудинами і кріпленням 

200 

  

4. Дерев'яне, бетонне, цегляне, тюбінгове 

Металеві та дерев'яні розпори, що не несуть провідники 

Між підйомними посудинами і розпорами 

150 

При особливо щільному розташуванні підйомних посудин у стволі цей зазор може бути зменшений до 100 мм 

5. Дерев'яне, бетонне, цегляне, тюбінгове 

Між підйомними посудинами розпір відсутній 

Між двома посудинами, що рухаються 

200 

При жорстких провідниках 

6. Дерев'яне, бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове 

Одностороннє, двостороннє бокове і лобове розташування провідників 

Між кліттю і елементами посадочних пристроїв 

60 

В експлуатаційних стволах, уведених до 1973 р., цей зазор може бути не менше ніж 40 мм 

7. Дерев'яне, бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове 

Одностороннє, двостороннє бокове і лобове розташування провідників 

Між розпорами і виступними частинами підйомних посудин, віддалених від осі провідників на відстань до 750 мм 

40 

За наявності на підйомній посудині виступних розвантажувальних роликів зазор між роликом і розпором повинен бути збільшений на 25 мм 

8. Дерев'яне, бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове 

Дерев'яне з лобовим розташуванням провідників 

Між розпором, несучим провідником і кліттю 

50 

  

9. Дерев'яне, бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове 

Металеве і дерев'яне, незалежно від розташування провідників 

Між зовнішньою кромкою башмака підйомної посудини та затискним пристроєм для кріплення провідників до розпорів 

15 

  

10. Дерев'яне, цегляне, бетонне, тюбінгове, бетонітове 

Одностороннє, двостороннє і лобове розташування провідників 

Між найбільш виступаючими і віддаленими від центру частинами посудини і розпором з урахуванням зношення провідників і лап та можливого повороту посудини 

25 

Для шахт, що проектуються 

11. Дерев'яне, цегляне, бетонне, тюбінгове 

Металеве і дерев'яне, незалежно від розташування провідників 

Між рейками приймальних майданчиків і клітей 

30 

  

Таблиця 6

Кут нахилу, град. 

до 20 

25 

30 і більше 

К* = Мгальмстат. 

2,1 

2,6 

3,0 

____________
* Значення коефіцієнта статичної надійності гальма К для проміжних кутів нахилу, не вказаних в табл. 6, визначається шляхом лінійної інтерполяції.

Таблиця 7Відношення сумарного розривного зусилля всіх дротів підйомного каната до кінцевого вантажу

Тип підйомних машин і призначення підйомних установок 

Відношення, раз 

Машини барабанного типу: 

  

людські  

13 

вантажно-людські  

10 

вантажні  

8,5 

Підйомні машини зі шківами тертя: 

  

одноканатні людські, вантажно-людські та вантажні і багатоканатні людські та вантажно-людські установки, окрім дво- і триканатних, не обладнаних парашутами 

11,5 

багатоканатні вантажні 

9,5 

Таблиця 8

Запас міцності канатів доріг допоміжного транспорту шахт

Призначення канатів 

Запас міцності 

Тягові для підземних пасажирських канатних доріг, монорейкових і надґрунтових рейкових доріг при розрахунку за кількістю працівників, натяжні підземних пасажирських підвісних канатних доріг  Тягові для монорейкових і надґрунтових рейкових доріг при розрахунку за масою вантажу, допоміжних лебідок у похилих виробках  Тягові для скреперних, маневрових і допоміжних (у горизонтальних виробках) лебідок Таблиця 9

Запас міцності нескінченних канатів відкаток похилими виробками

Довжина відкатки, м 

До 300 

Від 300 до 600 

Від 600 до 900 

Від 900 до 1200 

Понад 1200 

Запас міцності 

5,5 4,5 3,5 

Таблиця 10

Періодичність контролю втрати перерізу шахтних канатів

Призначення каната 

Кут нахилу виробок, градус 

Період часу, місяць 

до першої перевірки 

між наступними перевірками за втрати перерізу металу, % 

до 12 

до 15 

понад 15 

Підйомний: 

  

  

  

  

  

оцинкований 

90 

12 

0,5 

без покриття 

90 0,5 

Підйомний 

Понад 60 0,5 

Підйомний 

Менше 60* 

0,5 

0,25 

Для підвішування рятувальних драбин і прохідницьких люльок 

90 0,5 

Для підвішування стволопрохідницьких комбайнів із запасом міцності менше шестикратного 

90 

12 Для підвішування помостів під час проходження стволів за навішування із запасом міцності менше шестикратного 

90 

12 Круглі стальні врівноважувальні 

90 

Таблиця 11 цього додатка до Правил 

12 

Гальмівні парашутів 

90 

Таблиця 11 цього додатка до Правил  Провідникові сталкові 

90 

Таблиця 11 цього додатка до Правил Для підвішування прохідницького обладнання 

90 

Таблиця 11 цього додатка до Правил 

12 

____________
* У виробках з кутом нахилу до 60°, де встановлений термін експлуатації канатів понад шість місяців, періодичність контролю встановлюється головним механіком шахти, при цьому період часу до першої перевірки каната не повинен перевищувати половини встановленого терміну.

Таблиця 11Термін експлуатації шахтних канатів

Призначення і конструкція каната 

Термін експлуатації до першого експертного обстеження, років 

Порядок і умови продовження терміну експлуатації канатів Підйомні канати установок зі шківом тертя: 

шестисталкові з органічним осердям За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів  

Підйомні канати установок з машинами барабанного типу: 

шестисталкові з органічним осердям на людських і вантажнолюдських підйомних установках  За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів  

шестисталкові з органічним осердям на вантажних підйомних установках  з металевим осердям, багатосталкові і фасонносталкові закриті підйомні За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів за всією довжиною, через кожен рік - до 10 років або за наслідками випробувань у канатно-випробувальній станції відрізка каната, узятого біля його нижнього кінця, через кожні півроку - до 7 років 

Врівноважувальні канати підйомних установок: 

шестисталкові з органічним осердям і круглі багатосталкові оцинковані, що мало крутяться За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів  

плоскі сталеві машин барабанного типу Не продовжується  

плоскі сталеві шківів тертя За наслідками технічного огляду через кожні 6 місяців - до 4 років  

гумотросові від стику до стику (або до кінця у причіпного пристрою) У порядку, обумовленому в Інструкції з експлуатації вогнестійких гумотросових врівноважувальних канатів у шахтних стволах, - до 10 років, а за навішування із запасом міцності більше ніж 12-кратний - до 15 років  

Гальмівні та амортизаційні канати: 

гальмівні канати парашутів За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів, - до 7 років 

амортизаційні канати парашутів клітей За наслідками технічного огляду через кожні 12 місяців - до 7 років 

Провідникові та відбійні канати: 

закриті несучі канати шахт, що знаходяться в експлуатації  

15 

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів, - до 20 років 

сталкові канати шахт, що знаходяться в експлуатації За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів, - до 7 років 

канати шахт, що будуються За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів, - до 5 років 

Канати для підвішування помосту та прохідницького обладнання (труб, кабелів): 

сталкові, які можна перевірити на втрату перерізу:  

  

  

без покриття діаметром до 45 мм За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів, - до 10 років 

оцинковані, а також без покриття діаметром 45 мм і більше сталкові, які неможливо перевірити на втрату перерізу металу (наприклад, через обмежені умови) Не продовжується 

канати для підвішування механічних навантажувачів (грейферів) при проходженні стволів 

2 місяці 

Не продовжується 

Каталог: images -> mot
images -> Н. И. Сулейманов Комплект контрольно-оценочных средств для оценки результатов освоения профессионального модуля разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
images -> По направлению подготовки
images -> Добавить гаджеты. Добавление гаджетов
images -> Техническое задание № apnip/C. 2/CS/Ind/01 Международный консультант по улучшенной производительности орошаемого земледелия
images -> Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю пм. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница